Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant w zespole rekrutacji

Job Location: Katowice

Regional Description: Polska

Job Number: 00542134

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 
 
Praktykant w zespole rekrutacji
Lokalizacja: Katowice
 
 
 
Czym będziesz się zajmować?
 
Jako praktykant w zespole rekrutacji będziesz uczestniczyć:
 • we wsparciu administracyjnym procesów rekrutacyjnych
 • we wprowadzaniu oraz aktualizacji danych w systemach i narzędziach HR
 • w prowadzeniu wstępnych rozmów telefonicznych z kandydatami
 • w publikowaniu ogłoszeń na portalach pracy
 • w sporządzaniu raportów
Oczekujemy od Ciebie:
 • aktualnego statusu studenta
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dyspozycyjności w wymiarze 100 godzin miesięcznie
 • doświadczenia w kole naukowym lub w samorządzie studenckim
 
Co możemy Ci zapewnić?
 • płatną współpracę na podstawie umowy zlecenie
 • pracę pełną wyzwań w rozwijającym się oddziale międzynarodowej firmy konsultingowej
 • przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny praktyk
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.com
 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city