Job Description

 

 Twoja praca będzie polegała w szczególności na:

- rozwijaniu aplikacji na platformie Android, tworzonej zgodnie z trendami technicznymi zgodnie z ideą „Mobile First”

- projektowaniu aplikacji, doborze narzędzi i bibliotek

- identyfikacji, tworzeniu prototypu i implementacji najlepszych praktyk dla rozwoju natywnych aplikacji Android

- dbałości o wysoką jakość kodu i zachowania konwencji

- tworzeniu testów jednostkowych

- opracowywaniu dokumentacji technicznej dla tworzonego projektu i wprowadzanych zmian

 Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy? 

- praktycznego doświadczenia w projektowaniu i budowaniu aplikacji na platformie Android w Javie, pozwalającej na samodzielną realizację zadań
- obszernej wiedzy dot. Android SDK oraz umiejętności tworzenia skalowalnych aplikacji z użyciem wzorców MV*,
- umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia UX,

- doświadczenia w zakresie tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych
- znajomości systemu kontroli wersji GIT
- mile widziana będzie znajomość Kotlina, Jiry/Bitbucket itp., Jenkins/Team City itp., doświadczenie z Firebase lub bibliotekami: Dagger2, Android Data Binding, GreenRobot Event Bus


Co możemy Ci zapewnić?

 

- możliwość wdrażania Twoich własnych pomysłów w oparciu o najnowsze dostępne technologie, realny wpływ na procesy dostarczania aplikacji (z których korzystają dziennie setki tysięcy użytkowników)

- pracę w metodologii Agile,

- pełen komfort pracy prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie , karnety

 

 sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."  

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.

APPLY NOW
To apply from a mobile device, your CV must be in the cloud. Not Ready? Send this job to an email address To apply from a tablet device, your CV must be in the cloud. Not Ready? Send this job to an email address

Life at Accenture

Work where you're inspired to explore your passions and where your talents are nurtured and cultivated. Innovate with leading-edge technologies on some of the coolest projects you can imagine.

image

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.


LEARN MORE

image

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

LEARN MORE

View All

Learn more about Accenture

Our more than 500,000 people in more than 120 countries, combine unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries. We embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

View All

Stay connected

Join our Team

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep up to date

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Stay Connected

Stay Connected

Receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.

View All