Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAndroid Developer

Job Location: Warsaw

Regional Description: Poland

Job Number: 00541690

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 305 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie.

 

Do jednego z naszych międzynarodowych projektów, poszukujemy obecnie osób posiadających umiejętności tworzenia aplikacji na platformę Android, które doskonale będą czuć się w roli lidera technologii Android. 
 
Charakterystyka pracy:
 • Tworzenie aplikacji zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi oraz UI\UX
 • Projektowanie aplikacji, dobór narzędzi i bibliotek
 • Identyfikacja, tworzenie prototypu i implementacja najlepszych praktyk dla rozwoju natywnych aplikacji Android
 • Dbałość o wysoką jakość kodu i zachowanie konwencji
 • Tworzenie testów jednostkowych
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej dla tworzonego projektu i wprowadzanych zmian
 • Współpraca z innymi członkami zespołu w zakresie realizowanego projektu
 

 

 • Znajomość języka programowania Java
 • Doświadczenie w projektowaniu i programowaniu aplikacji mobilnych Android
 • Znajomość zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień programowania obiektowego, dobrych praktyk programistycznych i wzorców projektowych
 • Umiejętność pisania testów jednostkowych i funkcjonalnych
 • Znajomość narzędzi kontroli wersji (np. Git, SVN)
 • Mile widziana umiejętność poruszania się w technologiach frontendowych (HTML5/JS/CSS3)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

   

 

Oferujemy:

 

 • Pracę na ciekawych projektach dla największych firm globalnych
 • Rozwojowe zadania, których realizacja dostarczy Ci dużo satysfakcji, ponieważ będziesz tworzyć systemy, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów (Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, Prince2, ITIL)
 • Opiekę Mentora, który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości rozwoju w naszej firmie
 • Elastyczne godziny pracy
 • Bogaty pakiet socjalny, w tym: 
  • prywatną opiekę medyczną
  • vouchery lunchowe
  • karnety sportowe
  • ubezpieczenie na życie i od nieszczęśliwych wypadków
  • możliwość używania korporacyjnej karty kredytowej AMEX Gold

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."  

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city