Skip to main content Skip to Footer

Job ListingDevOps Engineer

Job Location: Katowice

Regional Description: Polska

Job Number: 00534498

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

We are looking for DevOps Engineers who truly enjoy using technology to automate solutions and optimize work of our development Teams, implementing continuous integration and deployment in a challenging and fast paced environment.

 

The ideal candidate for this role will have a solid and practical understanding of continuous integration for cloud-based systems at scale. It’s essential that you’re eager to learn and have a passion to explore and experiment with the cutting-edge technologies.

 

You will set up DevOps for distributed environments and drive the automation efforts with our stack: Attlasian, Bitbucket/Github/other, Magento, Jenkins, pipelines, Puppet/Chef and any other DevOps tools. 

What do we expect from you? 

  • Hands-on experience in infrastructure platforms and IaaS management, deployment and integration
  • Experience with Version Control systems
  • Knowledge of automation and scripting 
  • Experience in managing operating systems such as Windows and/or Linux, basic datacenter networks skills
  • Excellent communication and interpersonal skills.
  • Very good command of English

Nice to have: 
  • Knowledge of Magento
  • Knowledge of Continuous Integration and Continuous Deployment processes
  • Scrum, Kanban, Test-Driven Development (TDD)


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.com

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city