Skip to main content Skip to Footer

Job ListingDevOps Engineer

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00534191

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Jako DevOps Engineer będziesz członkiem zespołu programistycznego, odpowiedzialnym za automatyzację procesu tworzenia oprogramowania, kontrolę wersji oprogramowania oraz udział w testowaniu i wdrażaniu aplikacji. 


Obowiązki na tym stanowisku:

 • Administracja repozytoriami Git
 • Administracja serwerów Linux lub Windows
 • Instalacja i administracja narzędziami takimi jak SonarQube, Jenkins, Docker itp.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Komercyjnego doświadczenia w roli Administratora Systemów lub DevOps
 • Wiedzy na temat systemów z rodziny Linux lub Windows
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego

 

Mile widziane będą:

 • Znajomość języka Python, Perl
 • Umiejętność pisania skryptów w Bashu
 • Znajomość narzędzi takich jak: Jenkins, SonarQube, Jira, BitBucket, Docker, Phabricator

 

Co możemy Ci zapewnić?

 • Pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej

#BEFUTUREPROOF - POZNAJ OSOBY JUŻ PRACUJĄCE W ACCENTURE

DOWIEDZ SIĘ JAK WYGLĄDA NASZ PROCES REKRUTACJIW dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city