Skip to main content Skip to Footer

Job ListingRzeczoznawca komunikacyjny

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00532612

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 375 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2015 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 31 miliardów dolarów. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.


Accenture Operations to zespół specjalistów zajmujących się zleceniami natury outsourcing. Jest to długofalowa współpraca z klientami, na rzecz których zarządzamy i bierzemy udział w realizacji coraz bardziej wyspecjalizowanych działów operacyjnych przedsiębiorstw, np. finanse i księgowość, IT, rozwój i konserwacja aplikacji, usługi helpdesk i kadry. Nie tylko zajmujemy się wykonywaniem dla klientów kluczowych funkcji biznesowych, ale również na bieżąco staramy się je udoskonalać oraz pomagać klientom wybić się na prowadzenie przed konkurencją.


Do Twoich zadań będzie należeć:

 • Techniczna likwidacja szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych zgodnie z wytycznymi;
 • Ustalanie rozmiarów szkody w oparciu o zgromadzony w szkodzie materiał fotograficzny;
 • Wykonywanie i weryfikacja kosztorysów naprawy samochodów w systemie EUROTAX oraz AUDATEX;
 • Uzgadnianie/weryfikacja FVAT za naprawę pojazdów zgodnie z wytycznymi Ubezpieczyciela;
 • Współpraca w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z podmiotami zewnętrznymi i Towarzystawmi Ubezpieczeń.

Co Cię wyróżnia:

 • Doświadczenie w pracy w zakresie technicznej/likwidacji szkód komunikacyjnych (na stanowisku rzeczoznawcy szkód komunikacyjnych lub w warsztacie blacharsko-lakierniczym);
 • Znajomość programów eksperckich takich jak Eurotax, Audatex czy Info-Ekspert;
 • Wykształcenie wyższe - preferowane techniczne;
 • Praktyczna wiedza z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego;
 • Praktyczna znajomość programu MS Office i łatwość przyswajania nowych systemów informatycznych;
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;
 • Znajomość j. angielska.

Co zapewniamy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń;
 • Benefity: opiekę medyczną, karnet sportowy, dodatkowe ubezpieczenie na życie;
 • Profesjonalne kursy i szkolenia.

 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city