Skip to main content Skip to Footer

Job ListingJunior DevOps dla Oracle Xstore

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00527007

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Będziesz pracował/a w zespole budującym rozwiązania DevOps dla aplikacji Oracle Xstore oraz wspierającym jej utrzymanie.


Czym będziesz się zajmować?

 • Utrzymanie i rozwijanie narzędzi DevOps (Jenkins, Bitbucket/Git, Ansible, PowerShell, Jira)
 • Administracja oraz automatyzacja systemów w zakresie technologii Windows i Oracle
 • Wsparcie zespołów programistycznych przy wdrożeniach aplikacji sklepowych


Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Znajomość języka skryptowego (jednego z wymienionych Python, PowerShell, Bash)
 • Znajomość systemu MS Windows (np. znajomość usług, uprawnień, rejestru)
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją techniczną oraz codzienną komunikację


Mile widziane:
 • Znajomość jezyka Java lub Python
 • Znajomość systemu operacyjnego Linux
 • Znajomośc narzędzi SonarQube, Zabbix
 • Znajomość zagadnień z zakresu admnistracji bazy danych Oracle i SQL
 • Znajomość narzędzi DevOps np.: Git, Jenkins, Ansible, Ant, PowerShell

Co możemy Ci zapewnić?

 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Specjalistyczne szkolenia (zarówno w kraju jak i za granicą)
 • Pakiet dodatkowych benefitów: opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, kupony lunchowe, pakiet sportowy, korporacyjna karta American Express.
 • przyjazne środowisko pracy, wydarzenia integracyjne, możliwość uczestnictwa w wielu dodatkowych aktywnościach
 • bonus relokacyjny
 • możliwość wyjazdów zagranicznych (po indywidualnym uzgodnieniu)
 • możliwość pracy zdalnej (po indywidualnym uzgodnieniu)


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: lodz.recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city