Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAsystent - Praktykant w dziale Rekrutacji / Konsulting

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00525894

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
 
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 425 tys. pracowników Accenture świadczy usługi w ponad 120 krajach. Odwiedź naszą stronę www.pracaaccenture.pl by dowiedzieć się więcej.
 

Typowe zadania na tym stanowisku:

• wsparcie administracyjne procesów rekrutacyjnych
• wprowadzanie danych i ich aktualizacja w systemach i narzędziach HR
• administracja bazą danych
• dbanie o właściwy przepływ informacji i dokumentów w procesie rekrutacji
• wsparcie w procesie selekcji telefonicznej kandydatów
• umawianie kandydatów na interview
• przygotowanie raportów
• administracja procesu publikacji ogłoszeń na portalach pracy
• aktywne działania skierowane na poszukiwanie i kontaktowanie się z kandydatami metodą direct search
 
 
 

  

 

Od kandydatów na stanowisko Asystenta oczekujemy:  

• statusu studenta, preferowany IV roku studiów magisterskich

• zainteresowania tematyką rekrutacji i selekcji oraz chęci rozwoju w tym obszarze

• otwartości na pracę z ludźmi i nowe wyzwania

• pozytywnego nastawienia oraz umiejętności pracy w zespole

• kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów

• wysokich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych

• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny)

• zdolności organizacyjnych, planowania czasu i pracy, określania priorytetów oraz pracy pod presją czasu

• rzetelności i profesjonalnego podejścia do powierzonych zadań

• dyspozycyjności 5 dni w tygodniu oraz chęć nawiązania współpracy dłuższej niż 3 miesiące

 

 

Oferujemy:
• płatną praktykę na min. 3 miesiące z możliwością przedłużenia
• pracę pełną wyzwań w przyjaznym, międzynarodowym, dynamicznym środowisku
• możliwość zdobywania doświadczenia w zespole profesjonalistów w dziale rekrutacji międzynarodowej firmy konsultingowej 

 

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, zaaplikuj online lub skontaktuj się z nami wysyłając CV w języku angielskim na: cn.careers.pl@accenture.com

 


 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 
Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city