Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant w obszarze IT (DevOps)

Job Location: Kraków

Regional Description: Polska

Job Number: 00515872

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
 
 

Charakterystyka pracy:

 

 • Udział w innowacyjnych projektach realizowanych na potrzeby sektorów: finansowego, produkcyjnego, handlowego, telekomunikacyjnego, energetycznego

 • Praca u klienta w zespołach projektowych

 • Wsparcie konsultantów w bieżącej pracy projektowej

 • Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować:

   • Programowanie
   • Wsparcie projektowania i budowy systemów informatycznych (m. in analiza i projektowanie procesów)
   • Automatyzacja procesów w oparciu o języki programowania i systemy informatyczne
 • Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne
 • Zainteresowanie lub doświadczenie automatyzacją procesu rozwoju, wdrożenia i testowania oprogramowania (Continuous Integration/Delivery)   
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (Preferowane: Java, C#)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu)

 

Oferujemy:

 

 • Płatną praktykę na min. 3 miesiące.
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu systemów informatycznych, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie.
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.
 • Doskonałą atmosferę pracy.
 • Opiekę mentora.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.
  
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
 
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city