Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant w obszarze IT (DevOps)

Job Location: Krakow

Regional Description: Poland

Job Number: 00515872

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 Responsibilities:
 • Standardize, automate and document setup and deployment to development and production environments.
 • Improve the SDLC process to accelerate development and infrastructure team velocity while maintaining high standards
 • Help define best practices for source control, continuous integration, automated testing and release management
 • Build and release automation
 • Implement and integrate tools used in a continuous integration pipeline
 • Test automation
 • Implement, maintain, and support the monitoring infrastructure to facilitate continuous monitoring of all environments
 • Build POCs for tools to support dev ops best practices
 • Collaboration across functional borders
 • Member of the dev team in Agile sprints
 • Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne
 • Zainteresowanie lub doświadczenie automatyzacją procesu rozwoju, wdrożenia i testowania oprogramowania (Continuous Integration/Delivery)   
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (Preferowane: Java, C#)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Silna motywacja do wykonywania zadań
 • Chęć rozwoju i uczenia się
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu)

Oferujemy:

 

 • Płatną praktykę na min. 3 miesiące
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu systemów informatycznych, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej
 • Doskonałą atmosferę pracy
 • Opiekę mentora
 • Elastyczne godziny pracy
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.

 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city