Skip to main content Skip to Footer

Job ListingKonsultant DevOps & Cloud

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00511778

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description


Zespół Infrastructure Services pomaga klientom przekształcać ich infrastrukturę IT, wykorzystując w tym celu kompleksowe, inteligentne rozwiązania infrastrukturalne, obejmujące chmurę, centra danych, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzanie usługami. Wspiera cyfrowe strategie naszych klientów, projektując i implementując elastyczne rozwiązania IT oraz opracowując i wdrażając strategie bezpieczeństwa potrzebne do ograniczania ryzyka.


Czym będziesz się zajować?


Twoje zadania będę obejmowały:

 
 • Uczestnictwo w całym cyklu życia projektu: od analizy wymagań, wyboru platformy, projektowania architektury technicznej, projektowania aplikacji i rozwoju aż po testowanie i wdrażanie.
 • Projektowanie i implementację rozwiązań automatyzujących proces tworzenia i wdrożenia oprogramowania (SDLC – Software Development Lifecycle).
 • Budowanie rozwiązań w oparciu o portfolio narzędzi DevOps, w modelu PaaS.
 • Implementację ciągłej integracji i dostarczania oprogramowania.
 • Prezentację i dykusję o założeniach i kulturze DevOps.
 • Prezentację rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową
 • Budowania strategii i prowadzenia transformacji organizacji IT.
 • Dyskusje z klientami o wyzwaniach, ryzykach i korzyściach migracji do chmury obliczeniowej oraz wdrożenia modelu DevOps.
 • Translację problemów klientów na potencjalne rozwiąznia IT.

Czego od Ciebie oczekujemy?


 • Spełnienia przynajmniej dwóch z poniższych punktów:
  • Doświadczenie w pracy z użyciem chmury obliczeniowej: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, etc.
  • Umiejętności z obszaru środowisk do zarządzania kontenerami: Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift.
  • Doświadcznie w pracy z narzędzami umożliwiającymi ciągłą integrację: Jenkins lub Bamboo.
  • Znajomości narzędzi służących do zarządzania konfiguracją: Ansible, Puppet, Chef lub podobne.
 • Umiejętności programowania.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego.
 • Dyspozycyjności oraz mobilności w zakresie realizacji projektów na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju
 
Co możemy Ci zapewnić?
 • dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań IT
 • możliwość poznania wielu branż - min. bankowości, telekomunikacji, FMCG, retail, energetyki
 • szkolenia i zdobycie kluczowych na rynku certyfikatów
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold. 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city