Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant/ka w zespole rekrutacji IT

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00510398

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu doradztwa, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 350 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową.


Zakres zadań: 

 • Współpraca z rekruterami i researcherami 
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych w wewnętrznych systemach HR 
 • Zarządzanie bazą danych kandydatów 
 • Dbanie o właściwy przepływ informacji i dokumentów w procesie rekrutacji 
 • Wsparcie w procesie selekcji telefonicznej kandydatów

Od kandydatów oczekujemy:  

 • Statusu studenta
 • Dostępności na pełny etat
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • Dobrej organizacji pracy
 • Profesjonalnego podejścia do powierzonych zadań
Nasza oferta: 
 • Płatny, trzymiesięczny staż 
 • Doskonała atmosfera pracy w samym centrum Warszawy
 • Przyjazny i dynamiczny zespół

  
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city