Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant C++

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00505579

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/

 

Praktykant C++

 Lokalizacja: Łódź

  

Czym będziesz się zajmował?

tworzeniem zarówno nowych jak i rozwojem już istniejących funkcjonalności w systemie billingowym Oracle Billing and Revenue Management,
przygotowywaniem i wykonywaniem testów tworzonego oprogramowania,
weryfikacją poprawnego działania systemu z wykorzystaniem zapytań SQL.


Czego od Ciebie oczekujemy?

podstawowej wiedzy algorytmicznej
podstawowej znajomości programowania w języku C/C++
komunikatywnej znajomości języka angielskiego
zaangażowania i chęci rozwoju umiejetności technicznych.

Mile widziana będzie znajomość środowiska Linux, języków skryptowych (bash, perl) i podstaw sql’a.

Co możemy Ci zapewnić?

Zdobycie doświadczenia zawodowego w renomowanej firmie, przy realizacji projektu dla jednego z naszych zagranicznych klientów
Płatne, 3 miesięczne praktyki z możliwością nawiązania dłuższej współpracy z Accenture
Opiekę doświadczonego mentora
Doskonałą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city