Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant SAP

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00503962

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 
Dodatkowe informacje o SAP w Accenture:

http://careers.accenture.com/pl-pl/landing-pages/Pages/sap.aspx


Główne zadania praktykanta:
 • Implementacja, dokumentowanie, testowanie wybranych funkcjonalności złożonych systemów informatycznych SAP
 • Udział w przygotowaniach procesów wdrażania i aktualizacji systemów informatycznych
 • Pomoc w diagnostyce i usuwaniu usterek
Wymagane umiejętności:
 • znajomość dowolnego języka programowania,
 • podstawowa znajomość baz danych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Korzyści z odbycia praktyk w Accenture:

 • Doświadczenie zawodowe  w renomowanej firmie, przy realizacji projektu dla jednego z naszych polskich lub zagranicznych klientów
 • Poznanie technologii SAP
 • Opieka doświadczonego mentora podczas trwania praktyki
 • Wynagrodzenie
 • Możliwość nawiązania dłuższej współpracy z Accenture
 • Przyjemnie spędzony czas i zapoznanie nowych ludzi

Nasi praktykanci  to osoby, które chętnie przyswajają nową wiedzę, lubią podejmować wyzwania i pracować w zespole.
 
Dyspozycyjność praktykanta: wymagamy co najmniej 24 godzin w tygodniu. Grafik praktyk będzie indywidualnie ustalany z każdym uczestnikiem.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com
 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city