Skip to main content Skip to Footer

Job ListingIntern - Junior Programmer

Job Location: Katowice

Regional Description: Poland

Job Number: 00467937

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Its home page is http://www.accenture.com/.
 

The main tasks :

 • Implementation, documentation, testing of selected functional  Information Systems
 • Participation in the preparation and updating processes for implementing Information Systems
 • Assist in the diagnosis and bug fixing
 • Perform unit testing
 • Gaining Knowledge from experienced colleagues

Intern profile:

 • Basic knowledge of at least one of the selected programming languages :
 • C / C ++ , Java , Perl , PHP, .NET / C # , Python, Ruby , bash / ksh
 • Basic knowledge of SQL
 • Nice to have knowledge of Unix / Linux
 • English language at least on communicative level
 • Availability during the internship (min. 24 hours per week)

 

Benefits of internship at Accenture:

 • Work experience in a international company
 • Care of an experienced mentor during internship
 • 3 months paid internship with the possibility of establishing more cooperation with Accenture
 • Excellent working atmosphere
 • Events held several times a year
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Katowice.recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 

To apply, please do read and agree to the terms and conditions of the Accenture Recruitment and Hiring Privacy Statement

I have read and agree to the terms of the Accenture Privacy Policy

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.