Skip to main content Skip to Footer

Job ListingProgramista JavaScript

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00436230

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
 
W Accenture Technology zatrudniamy entuzjastów technologii, programistów i analityków systemowych. Zadania Programisty obejmują budowę, wdrażanie i utrzymanie rozwiązań technologicznych dla biznesu. 

 
Charakterystyka pracy:

 • Udział w projekcie wdrożenia nowego front-endu dla jednej z najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce
 • Praca nad systemami klasy enterprise, gdzie kluczowe jest tworzenie rozwiązań wysokiej jakości, skalowalnych i niezawodnych
 • Praca nad systemami rozproszonymi, które wymagają integracji i współpracy pomiędzy różnymi zespołami
 • Ciągłe poszukiwanie nowych i lepszych rozwiązań, które wymaga nieustannego poszerzania wiedzy
 • Projekt prowadzony z wykorzystaniem zwinnej metodyki projektowej

Kwalifikacje:

 

 • Bardzo dobra znajomość JavaScript z frameworkiem Angular.js, mile widziana znajomość Angulara 2.0
 • Mile widziana znajomość pozostałych frameworków JavaScript (Ember.js, Backbone.js)
 • Znajomość frameworków i technologii wspierających tworzenie rozwiązań webowych (JSON, jQuery, AJAX, Bootstrap)
 • Bardzo dobra znajomość języków i wzorców wykorzystywanych do tworzenia i prezentowania stron www (HTML5, CSS3, SPA, MVC)
 • Umiejętność tworzenia rozwiązań webowych opartych o Responsive Design
 • Doświadczenie w budowie usług sieciowych (REST oraz SOAP)
 • Umiejętność optymalizacji kodu dla różnych przeglądarek
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej

 

Oferujemy:

 • Współpracę z m.in. jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych
 • Pracę z najlepszymi specjalistami, którzy zawsze chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Szkolenia i certyfikacje (m.in. Scrum, Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, ITIL)
 • Atrakcyjne dodatki do wynagrodzenia (prywatna opieka medyczna, karta lunchowa, karnet sportowy)

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."  

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city