Skip to main content Skip to Footer

Job ListingProgramista Magento

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00427636

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 

W Accenture Technology Solutions zatrudniamy entuzjastów technologii, programistów i analityków systemu. Zadania Programisty obejmują budowę, wdrażanie i utrzymanie rozwiązań technologicznych dla biznesu. 


Charakterystyka pracy:

 • Praca przy wdrożeniach systemu Magento dla największych międzynarodowych firm.
 • Budowa rozszerzeń funkcjonalnych (front-end oraz back-end).

 • Udoskonalanie platformy pod kątem rozszerzalności i skalowalności (np. wielkoskalowe katalogi produktów, zaawansowane rozwiązania cachowania, load balancing, itp.).

 • Budowa rozwiązań omnichannel – w tym budowa i rozwój optymalnej warstwy integracyjnej (od strony Magento) z zewnętrznymi systemami wspierającymi e-commerce na szeroką skalę: BI, CRM, 3PL (3rd party Logistics), PSP.
 • Wdrażanie nowoczesnych rodzajów płatności na platformach ecommerce (ewallet, tokenization, etc) – współpraca z technicznymi zespołami dostawców usług.
 • Udoskonalanie rozwiązań pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Kwalifikacje:

 

 • Absolwenci lub studenci ostatnich lat studiów inżynierskich i magisterskich informatyki, elektroniki oraz kierunków pokrewnych
 • Umiejętność programowania obiektowego PHP (Zend) oraz biegła znajomość architektury Magento.
 • Znajomość zagadnień bazodanowych i umiejętność programowania w SQL: PL/SQL / MySQL / PostgreSQL.
 • Umiejętność budowy warstwy integracji (JSON, REST, SOAP)
 • Znajomość HTML/CSS, JavaScript (jQuery, Bootstrap, itp.) oraz umiejętność budowy rozwiązań responsywnych/optymalizacja pod różne przeglądarki.
 • Doświadczenie w obsłudze SVN/GIT.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
 • Znajomość metodyk agile, oraz teorii z zakresu inżynierii oprogramowania
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole

 

Mile widziane:

 

 • Doświadczanie w rozwiązywaniu problemów skalowalności i wydajności (zarówno od strony warstwy aplikacji jak i warstwy danych).
 • Doświadczenie w obszarze konfiguracji Apache/Unix oraz shell scripting.
 • Doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych

 

Oferujemy:

 • Pracę pełną wyzwań dla polskich i zagranicznych klientów (dla chętnych wyjazdy za granicę)
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Szkolenia, certyfikacje (m.in. Scrum, Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, ITIL)
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, vouchery lunchowe, karnety sportowe)
 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

To apply, please do read and agree to the terms and conditions of the Accenture Recruitment and Hiring Privacy Statement

I have read and agree to the terms of the Accenture Privacy Policy

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.