Skip to main content Skip to Footer

Job ListingOracle Developer

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00421131

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Czym będziesz się zajmować?

 

·         Utrzymanie i rozwój systemów bankowości korporacyjnej w trybie projektowym

·         Analiza i realizacja zagadnień dotyczących nowych funkcjonalności zgłaszanych przez użytkowników

·         Tworzenie oraz modyfikowanie relacyjnej bazy danych Oracle, kodu SQL, PL/SQL oraz Oracle Forms

Czego od Ciebie oczekujemy?

 

·         Minimum 2 lata doświadczenia w pracy polegającej na tworzeniu oprogramowania/aplikacji w PL/SQL

·         Znajomość zasad projektowania relacyjnych baz danych

·         Bardzo dobra znajomość bazy danych Oracle oraz znajomość Oracle Forms

·         Gotowość do częstych podróży służbowych

 

Co możemy Ci zapewnić?

 

·         Pracę w jednej z największych na świecie firm z doradztwa IT

·         Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów

·         Dostęp do najnowszych technologii

·         Szkolenia i certyfikacje

·         Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, vouchery lunchowe, karnety sportowe)

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city