Skip to main content Skip to Footer

Job ListingWeb Front-end Developer

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00414142

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracujemy z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie  transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations.

 
Charakterystyka pracy:

 

 • Analiza specyfikacji.
 • Projektowanie oraz programowanie aplikacji front-endu.
 • Udział w spotkaniach z Klientem.

 

 • Wykształcenie wyższe o kierunku technicznym.
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz programowaniu front-endu.
 • Biegła znajomość JavaScript z framework’iem Angular.js, potwierdzona doświadczeniem komercyjnym.
 • Bardzo dobra znajomość języków i wzorców wykorzystywanych do tworzenia i prezentowania stron www (HTML5, CSS3, SPA, MVC).
 • Znajomość frameworków i technologii wspierających tworzenie rozwiązań webowych (jQuery, AJAX, Bootstrap).
 • Bardzo dobra znajomość języka Java.
 • Umiejętność tworzenia rozwiązań webowych opartych o Responsive Design.
 • Doświadczenie w budowie usług sieciowych (REST oraz SOAP).
 • Umiejętność optymalizacji kodu dla różnych przeglądarek.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

 
Mile widziane:

 • Znajomość technologii Maven, Jenkins, SVN, SQL, Oracle 11g.
 • Znajomość frameworków JavaScript’owych (Angular.js, Ember.js, Backbone.js).
 • Znajomość narzędzi Grunt, Yeoman
 • Znajomość TDD lub BDD (Mocha/Chai, Jasmine)
 • Znajomość środowisk programistycznych Node.js, Express.js
 • Doświadczenie w projektach webowych (również akademickie).
 • Znajomość zagadnień bankowych
 • Biegłe posługiwanie się środowiskiem developerskim Eclipse.

 

Oferujemy:

 

 • Pracę na ciekawych projektach dla największych firm branży finansowej, telekomunikacyjnej i handlu detalicznego, także globalnych
 • Rozwojowe zadania, których realizacja dostarczy Ci dużo satysfakcji, ponieważ będziesz tworzyć systemy, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów (Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, Prince2, ITIL)
 • Opiekę Mentora, który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości rozwoju w naszej firmie
 • Elastyczne godziny pracy
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Doskonałą atmosferę pracy

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."  

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.