Skip to main content Skip to Footer

Job ListingProgramista Mainframe

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00409808

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 
Charakterystyka pracy:
 
 • Projektowanie i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań IT, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, wartości dla biznesu oraz uwarunkowań technicznych dla największych instytucji finansowych w kraju
 • Realizowanie prac programistycznych
 • Współpraca z pracownikami departamentów biznesowych i architektami technicznymi klienta w zakresie zbierania, dokumentowania i uzgadniania wymagań biznesowych i pozafunkcjonalnych
 • Opracowywanie, wykonywanie oraz automatyzacja warunków testowych rozwijanego oprogramowania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Automatyka
 • Znajomość technologii i narzędzi mainframe (z\OS, Enterprise COBOL, JCL, Control-M, ISPW)
 • Znajomość baz danych (DB2, MSSQL będzie dodatkowym atutem) oraz języka zapytań SQL
 • Znajomość technologii i narzędzi .NET (C#, Visual Studio, git) i architektury klient-serwer będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość branży finansowej będzie dodatkowym atutem
 • Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie dokumentacji technicznej
 • Otwartość na nowe technologie i nowe narzędzia programistyczne

 

Oferujemy:

 

 • Pracę w renomowanej firmie przy realizacji ambitnych projektów dla wiodących klientów polskich i zagranicznych
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej organizacji
 • Udział w projektach wysokim stopniu dojrzałości procesów wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania na poziomach operacyjnym i strategicznym (np. model dojrzałości CMMI na poziomie 3, modele oparte na SCRUM)
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery oraz opiekę mentora
 • Dostęp do doświadczeń pracowników Accenture na całym świecie, zebranych w nowoczesnych systemach zarządzania wiedzą
 • Szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów (Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, Prince2, ITIL)
 • Bogaty pakiet socjalny, w tym:
 • prywatną opiekę medyczną
 • vouchery lunchowe
 • karnety sportowe
 • Imprezy integracyjne organizowane kilka razy w roku
 • Doskonałą atmosferę pracy

 

 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."  

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city