Skip to main content Skip to Footer

Job ListingJunior SQL Developer

Job Location: Warsaw

Job Number: 00409800

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.

W Accenture Technology zatrudniamy entuzjastów technologii, programistów i analityków systemu. Zadania Programisty obejmują budowę, wdrażanie i utrzymanie rozwiązań technologicznych dla biznesu.


Charakterystyka pracy:

 

 • Uczestnictwo w pracach projektowo - analitycznych
 • Koordynacja i przygotowanie spójnej specyfikacji rozwiązania
 • Przygotowywanie elementów oprogramowania na podstawie dostępnej specyfikacji i wykonywanie testów jednostkowych
 • Monitorowanie i zapewnienie jakości oprogramowania tworzonego przez zespół
 • Analiza sytuacji błędnego działania aplikacji i rekomendacja działań naprawczych
 • Realizacja prac zgodnie z harmonogramem
 • Praktyczna znajomość zagadnień bazodanowych, w tym umiejętność projektowania modelu danych, przygotowywania zaawansowanych zapytań SQL oraz programowania w PL/SQL
 • Doświadczenie w tworzeniu projektu technicznego aplikacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania/ tworzenia dokumentacji technicznej
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu

 

Oferujemy:

 

 • Udział w tworzeniu systemów dla największych i najbardziej prestiżowych firm w sektorach takich jak: bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, handel detaliczny, produkcja, dystrybucja, zasoby naturalne.
 • Pracę pełną wyzwań dla polskich i zagranicznych klientów (dla chętnych wyjazdy za granicę)
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Szkolenia, certyfikacje (m.in. Scrum, Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, ITIL)
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, vouchery lunchowe, karnety sportowe)

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."  

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city