Skip to main content Skip to Footer

Job ListingTeam Leader zespołu ds. wsparcia aplikacji Mainframe

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00361571

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 

Charakterystyka pracy:

 

 • Zarządzanie kilkuosobowym zespołem wspierającym aplikacje w środowisku Mainframe – rozdzielanie zadań według priorytetów, monitorowanie jakości i terminowości prac względem wymagań SLA, szacowanie pracochłonności, przegląd i kontrola pracy członków zespołu, odpowiedzialność za rozwój i doskonalenie zespołu
 • Praca w zespole wspierającym aplikacje w środowisku Mainframe (1, 2, 3 linia wsparcia) dla zagranicznej instytucji finansowej
 • Analiza i naprawa zgłaszanych incydentów i problemów – przeprowadzanie analiz poprawności działania oprogramowania, spójności i poprawności danych, szukanie przyczyny źródłowej błędu, przygotowywanie modyfikacji danych oraz małych zmian programistycznych.
 • Procesowanie incydentów end-to-end - od zgłoszenia i analizy, po przygotowanie rozwiązania,  przygotowanie i przeprowadzenie wymaganych testów, aktualizację dokumentacji i komunikację z zespołem klienta
 • Wsparcie i naprawa przetwarzania wsadowego aplikacji – praca w trybie zmianowym kilka dni w miesiącu
 • Prace optymalizacyjne i wyprzedzające – znajdowanie usprawnień technicznych, identyfikacja obszarów do automatyzacji, proponowane zmian wydajnościowych

 

 • Minimum 2-3 letnie doświadczenie w technologii Mainframe środowisko TSO, praca z plikami, zapytania do bazy danych DB2, zadania wsadowe – język JCL, język programowania – COBOL)
 • Co najmniej  2 letnie doświadczenie w kierowaniu kilkuosobowym zespołem programistycznym lub zespołem wsparcia aplikacji
 • Znajomość języka zapytań SQL
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającym na czytanie i pisanie dokumentacji technicznej i także na komunikację w tym języku (mailową i telefoniczną)
 • Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole, chęć ciągłego rozwoju kwalifikacji

 

Dodatkowymi atutami będą:
 
 • Znajomość narzędzi IBM takich jak DFSORT, UNLOAD, LOAD
 • Znajomość narzędzi zarządzających przetwarzaniem wsadowym - BMC ControlM czy IBM TWS
 • Doświadczenie w obszarze ETL (Extract, Transform, Load)
 • Doświadczenia w roli programisty w środowisku mainframe
 • Doświadczenie w obszarze restartowalności przetwarzania wsadowego (JCL, COBOL, pliki płaskie, DB2) w środowisku mainframe
 • Doświadczenie we wsparciu aplikacji
 • Znajomość branży finansowej

 

Oferujemy:

 

 • Pracę w renomowanej firmie przy realizacji ambitnych projektów dla wiodących klientów polskich i zagranicznych
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej organizacji
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery oraz opiekę mentora
 • Dostęp do doświadczeń pracowników Accenture na całym świecie, zebranych w nowoczesnych systemach zarządzania wiedzą
 • Szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów (Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, Prince2, ITIL)
 • Bogaty pakiet socjalny, w tym: prywatną opiekę medyczną, vouchery lunchowe, karnety sportowe
 • Imprezy integracyjne organizowane kilka razy w roku
 • Doskonałą atmosferę pracy

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city