RESEARCH RAPPORT

Oppsummert

Oppsummert

 • Accenture har gjennomført en global undersøkelse med 1.500 ledere, på tvers av 16 industrier.
 • 84% av ledere oppgir at de ikke vil møte sine vekstmål uten å utnytte verdien som ligger i AI.
 • Tre av fire ledere mener at dersom de ikke utnytter verdien som ligger i AI over de neste fem årene, risikerer de å gå ut av drift.
 • Undersøkelsen viser at de som skalerer AI, ser 3x høyere avkastning fra sine investeringer sammenlignet med de som eksperimenterer med AI i silo.


Fra eksperimentell til eksponentiell AI

Undersøkelsen skiller mellom tre typer selskaper, vi kaller disse Proof of Concept Factory, Strategically Scaling og Industrialized for Growth.

1. Proof of concept factory

AI er ikke på topplederagendaen. Jobber i silo. Betydelige lavere investeringer i AI. 80-90% av selskapene befinner seg i denne kategorien.

2. Strategically scaling

AI er en prioritert strategi. Jobber i tverrfaglige team. Har fokus på datakvalitet. Automatiserte prosesser. 15-20% av selskapene er i denne fasen.

3. Industrialized for growth

Helhetlig plattformtankegang. Gode styringsmodeller. Ansvarlig virksomhetsstyring. Under 5% av selskaper har nådd dette stadiet.

View All

Hvordan lykkes med AI?

Undersøkelsen viser at det er tre avgjørende faktorer som kjennetegner organisasjoner som (lykkes) maksimerer verdien av sine AI-investeringer.

 1. AI er forankret i toppledelsen.
  AI er en integrert del av forretningsstrategien og driften. Organisasjonen setter langsiktige mål og har dedikerte ressurser og roller til AI-utvikling.
 2. Bruker data av høy kvalitet.
  Organisasjonene har et bevist forhold til datakvalitet. Det er viktigere med relevant data enn store mengder. Skal du investere i kunstig intelligens vil den aldri bli bedre enn den dataen du benytter deg av.
 3. Ser på kunstig intelligens som en lagsport.
  De som lykkes sørger for at de har den nødvendige kompetansen og ferdighetene. De utforsker, tester og lærer i tverrfaglige team.

Jyoti Sharma

Manager – Accenture Strategy

MORE ON THIS TOPIC

Striking balance with whole-brain leadership
The time is now: How to scale AI
Balancing the trust equation

Få oversikt

Hva kreves for å lykkes med kunstig intelligens? Lær hvordan industrilederne maksimerer verdien av AI i sin virksomhet.

Rapport

20 minutter

AI: Built to Scale

Lær hva som skal til for å lykkes med AI.

LES HELE RAPPORTEN HER

Kort tid?

Infografikk

7 minutter

Få innsikt i vår undersøkelse.

SE

SlideShare

10 minutter

Lær mer om hvordan du kan vokse din virksomhet med AI.

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter