Det vi i Accenture kaller Industri X.0 er – for å si det enkelt – digitaliseringen av industrien. Industry X.0 er et konsept som er relevant på tvers av sektoren.

Virksomheter som har kommet langt med Industry X.0, har som regel fire egenskaper til felles:

  • De er smarte: Hvert produkt og produksjonsprosess overvåker seg selv og genererer data, og bedriften er klar over hvordan konteksten utvikler seg.
  • Alt henger sammen med alt: Data deles over alt og i sanntid.
  • Levende: De reagerer og endrer seg raskt for å imøtekomme nye behov og gripe muligheter som er i ferd med å oppstå.
  • Lærende: Hele tiden gjør de seg mer relevante og verdifulle erfaringer.

Og hvilke resultater oppnår de? Helt nye nivåer av kundetilpasning; nye kilder til vekst og helt nye effektivitetsnivåer.

Industri X.0 handler om å transformere hele forretningsmodeller; å gå fra produksjon og salg av fysiske produkter til å skape og markedsføre helt nye erfaringer og resultater.

Nordiske selskaper er allerede i gang med Industry X.0

Mange bedrifter i Norden har startet på sine digitale reiser. De bruker allerede nettskyen, sosiale medier, mobile apper og andre digitale verktøy for å sikre operasjonell effektivitet. Med andre ord, de gjør stort sett det de alltid har gjort, bare mer effektivt. Men det er egentlig bare begynnelsen på reisen.

Industry X.0 handler om å transformere hele forretningsmodeller; å gå fra produksjon og salg av fysiske produkter til å skape og markedsføre helt nye erfaringer og resultater. Dette går til kjernen i strategien: FoU, produktsyklus, og hvordan bedrifter definerer og styrer hva de leverer til sine kunder.

Digitalisering av FoU

Industribedrifter investerer allerede betydelig i FoU. Men for å gjennomføre digitale transformasjoner og få til digitale tjenester og opplevelser, må også selve FoU-arbeidet digitaliseres. Det er et stort skifte. For eksempel lanserte Mercedes nylig et nytt operativsystem for sine biler. For et selskap som tradisjonelt har designet og bygget biler er det en stor digital transformasjon å skulle skape et operativsystem som muliggjør tjenester og verdi på toppen av en programvareplattform. Men det er en endring som alle bedrifter må gjøre.
Norden er en veldig spennende region med stort potensial når det gjelder digitalisering av industrien.

Digitalisering er riktignok ikke et mål i seg selv, men en metode for å gjøre nye ting og skape konkurransefortrinn. Kjernen i Industry X.0 er hvordan digitale teknologier hjelper bedrifter til å forme de prosessene som senere differensierer dem. Derfor er også utgangspunktet ulikt for hver enkelt virksomhet. Og det er det vi ser i Norden i dag.

Større økosystemer

Norden er en veldig spennende region med stort potensial når det gjelder digitalisering av industrien. Se for eksempel på Scania og Volvo, to lastebilprodusenter som eksporterer det aller meste av det de lager. Deres FoU har vært utført på et fåtall steder og med et sterkt fokus på å beskytte patenter. For å lykkes globalt framover, kreves imidlertid et helt annet – og mye høyere – nivå på de digitale tjenestene de tilbyr sluttbrukerne. Dette forutsetter at selskapene åpner seg opp for FoU-samarbeid med ukjente selskaper og nye partnere, inkludert at andre kan levere tjenester på deres digitale plattformer. Dette igjen krever et stort skifte i kultur og tenkemåte.

Fra produkt til opplevelse

Vi opplever en svært høy grad av bevissthet om at vi står foran store digitale endringer. Samtidig ser vi at langt fra alle har satt bevisstheten ut i praktisk handling. Accenture-undersøkelser viser at hvert tredje selskap digitaliserer for å effektivisere og at halvparten gjør det for å drive fram ny vekst, men det er bare 6 prosent som gjør begge deler. Vi ser også selskaper i Norden som har fremragende produktinnovasjon, men som har problemer med å omsette innovasjonen i kommersielt attraktive løsninger til kundene.

Industriselskapene har tradisjonelt brukt 3-6 år på å få nye produkter på markedet. I digitale selskaper, derimot, snakker man i stedet om uker og dager. Dette har langt fra trivielle implikasjoner når det skal utvikles og leveres nye løsninger med kobling av data, analyse, etc. Det forutsetter at de tenker helt nytt om produktutvikling, samt hvordan digitalisering endrer kjerneprosesser. Dette er en utfordring i Norden, som på alle andre steder. Tradisjonelle bedrifter sliter med å være nyskapende på denne nye måten. For selv om toppledelsen helt klart har tatt innover seg utfordringen, er det vanskeligere å få til den praktiske gjennomføringen lenger ned i organisasjonen.

Å åpne opp for innovasjon

La oss se på et lysende eksempel på hvordan slik transformasjon kan gjøres i praksis. Scania One har skapt et økosystem som tilbyr en rekke datatjenester i sine nett-tilkoblede biler. Tilbudet er bygget som en åpen plattform, og oppfordrer utviklere til å legge til egne tjenester. Dette er tjenester som kan imøtekomme de spesifikke behovene til hva lastebilen er brukt til. Plattformen åpner muligheter for et ubegrenset utvalg av tjenester – og anerkjenner samtidig at Scania ikke kan skape alle disse tjenestene selv. Likheten med iPhone og appene som tilbys av frittstående utviklere gjennom App Store er ganske tydelig.

Industri x.0 innebærer en total omveltning av bilbransjen. Mens første generasjons tjenester for nett-tilkoblede biler typisk var knyttet til kart, telemetri og concierge-tjenester, bygger neste generasjons tjenester på et økosystem av ulike leverandører, hvor bildeling, booking av transporttjenester og selvkjørende biler utgjør bare noen av mulighetene.

Geir Thomas Knutheim

Senior Manager – Accenture Digital

MORE ON THIS TOPIC

Our latest global research on Industry X.0
Industry X.0 Overview

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter