Skip to main content Skip to Footer

FREMTIDENS DIGITALE ØKONOMIFUNKSJON

Digitalisering forandrer verden og utviklingen går raskere enn noensinne. Men hvor klare er norske økonomifunksjoner for innovasjon og digitalisering? Accenture har gjennomført en modenhetsundersøkelse blant norske selskaper for å få svar på hvor klare norske økonomifunksjoner er for endringene vi nå står overfor.


Hvor stort fokus er det på endring, innovasjon og teknologi?

Og har man rett kompetanse?

MODENHET

Virksomhetene viser høy grad av modenhet på visjon og strategi, men har fortsatt en vei å gå når det kommer til faktisk gjennomføring og å ta ny teknologi i bruk.

NY TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

Det er store uutnyttede potensialer knyttet til bruk av ny teknologi. Omtrent halvparten av respondentene har erfaring med RPA, skybasert databehandling og BI-teknologi. Mer avansert teknologi er ikke tatt i bruk.

ROLLER OG KOMPETANSE

Fokuset er hovedsakelig på tradisjonelle økonomiroller og utvikling av disse fremfor å utforske nye muligheter utenfor de tradisjonelle økonomirammene. Det er en risiko for at selskaper som henger etter i utviklingen, ikke klarer å tiltrekke seg talenter og mister flinke ansatte som føler at deres kompetanse blir akterutseilt.40% av utvalget rapporterer at økonomifunksjonen ikke innehar de ferdighetene som vil kreves for å lykkes om 5 år.


Kun 19% av respondentene rapporterer at det å finne og tiltrekke seg talenter med ny digital kompetanse er et av prioriteringsområdene for 2018.70% av utvalget rapporterer at økonomifunksjonen hovedsakelig består av tradisjonelle roller innenfor regnskap, økonomi og finans.


42% av respondentene rapporterer at opplæring og utvikling av digital kompetanse hos dagens ansatte er et av prioriteringsområdene for 2018.

AUTOMATISERING

Automatisering har stått på agendaen lenge og norske økonomifunksjoner har oppnådd en høy grad av automatisering. Den største gevinsten ved å ta i bruk ny teknologi er dermed ikke nødvendigvis knyttet til effektivisering og kostnadsbesparelser, men snarere på økt etterlevelse, transparens, kvalitet, smidighet og rask tilgang til forretningsinformasjon. Dette er gevinster som er mindre synlige enn rene bunnlinjeeffekter, men som gir virksomheten viktige konkurransefordeler.

INITIATIVER

Topp tre initiativer for 2018 er knyttet til forbedring av eksisterende virksomhet, herunder effektivisering av prosess, bedre utnyttelse av eksisterende systemer og kompetanseutvikling hos dagens ansatte. Initiativer knyttet til investering i ny teknologi, spesialisering av roller eller å finne og tiltrekke seg talenter med ny digital kompetanse kommer langt ned på listen.

KOM I GANG MED DEN

DIGITALE REISEN

HVA MÅ TIL FOR Å LYKKES?

KOM I GANG MED DEN

DIGITALE REISEN

HVA MÅ TIL FOR Å LYKKES?

FOR Å SIKRE GOD
FREMDRIFT PÅ DEN DIGITALE
TRANSFORMASJONEN MÅ LEDERE
FOKUSERE PÅ FØLGENDE STEG:

Etabler en overordnet plan som styrer alle aktiviteter og prosjekter
Definere og sikre felles forståelse for omfanget av digitaliseringen av økonomifunksjonen og tidslinjen for gjennomføring
Prioriter piloter som gir raske resultater, og som gjør at man oppnår endringer
Samarbeid tett med ulike forretningsenheter og funksjoner internt for å sikre kundenes behov
Erkjenne at suksess ikke er lineært. Forandringer tar tid og krever tålmodighet. Skap en kultur for å prøve og feile! De ansatte må oppfordres til å jobbe med innovasjon og få støtte til arbeidet
  1. Definere og sikre felles forståelse for omfanget av digitaliseringen av økonomifunksjonen og tidslinjen for gjennomføring

  2. Samarbeid tett med ulike forretningsenheter og funksjoner internt for å sikre kundenes behov

  3. Etabler en overordnet plan som styrer alle aktiviteter og prosjekter

  4. Prioriter piloter som gir raske resultater, og som gjør at man oppnår endringer

  5. Erkjenne at suksess ikke er lineært. Forandringer tar tid og krever tålmodighet. Skap en kultur for å prøve og feile! De ansatte må oppfordres til å jobbe med innovasjon og få støtte til arbeidet

Tone Leivestad

Tone Leivestad
Direktør,
Finance & Enterprise Performance
Accenture Norge

Connect with Tone Leivestad's Profile on LinkedIn. This opens a new window. Follow Tone Leivestad on Twitter. This opens a new window. Mail to Tone Leivestad. This opens a new window.