Skip to main content Skip to Footer

HIGH PERFORMANCE SECURITY REPORT 2016


OPPFATNING OG

VIRKELIGHET

VIRKSOMHETER HAR TILTRO TIL EGEN EVNE TIL Å BESKYTTE SEG SELV, MEN SAMTIDIG ER ANTALLET SIKKERHETSBRUDD UROVEKKENDE HØYT.
We recently surveyed 2,000 security executives at large, global enterprises and found that about one in three focused, targeted breach attempts succeeded.

Still, 75 percent of respondents were “confident” they were doing the right things with their security strategies, and a similar number said security is “completely embedded” in their cultures, with support from the highest-level executives.

Her ser vi en tydelig motsigelse.

For å overleve i dette stadig mer risikable miljøet er det nødvendig med en «omstart» av tankegangen rundt informasjonssikkerhet for å se helheten. Dere må få oversikt over spekteret av trusler, gjøre dere mindre utsatt for dem og finne ut hva som er selskapets viktigste verdier. Dette krever at dere tar noen grunnleggende grep.

En gjennomsnittlig virksomhet vil bli utsatt for over hundre målrettede sikkerhetsangrep hvert år, og hvert tredje forsøk vil være vellykket.

Executives must overcome erroneous perceptions and focus for success

LEDERE MÅ KVITTE SEG MED FEILAKTIGE OPPFATNINGER OG PRIORITERINGER FOR Å KUNNE LYKKES.


FINN UT HVA DET VIL SI

Å LYKKES

For å klare å tenke nytt om informasjonssikkerhet og finne ut hva det vil si å lykkes, må forretningslederne stille seg noen kritiske spørsmål:

  • Er du trygg på at du har oversikt over alle viktige informasjonsverdier i selskapet og hvor de er plassert?

  • Er dere i stand til å forsvare virksomheten mot en motivert trusselaktør?

  • Har dere de nødvendige verktøyene og teknikkene for å oppdage og stå imot et målrettet angrep?

  • Vet du hva angriperen er ute etter?

  • Hvor ofte «øver» virksomheten på sikkerhetsplanen for raskt å kunne stoppe angrep?

  • Hvordan påvirker angrepene virksomheten?

  • Har du nok bevissthet om virksomheten, god nok struktur, gode nok medarbeidere og tilstrekkelige ressurser til å gjøre jobben din på en god måte?

Vi tror mange virksomheter bør skape bedre samsvar mellom sikkerhetsstrategien og forretningsstrategien ellers. Mange virksomheter gjør fremskritt når det gjelder sikkerhetsrutiner og risikohåndtering, men sikkerhetsprogrammet må fortsette å bli bedre til å oppdage og forhindre mer avanserte angrepssituasjoner.

BlockTitle

EN ORGANISASJON VIL GJENNOMSNITTLIG OPPLEVE 106 NETTANGREP HVERT ÅR
INVESTER FOR Å INNOVERE OG

UTMANØVRERE

Vi anbefaler at dere ser nøye på syv hovedområder for informasjonssikkerhet for å kunne finne ut hvilke sikkerhetsinvesteringer dere bør gjøre.

REBOOT YOUR APPROACH

TA EN OMSTART FOR Å FÅ EN BEDRE

TILNÆRMING


Se resultatene av den verdensomspennende undersøkelsen, og lær mer om hva dere bør gjøre.

Led fra TOPPEN

Gjør sikkerhet til en del av alles jobb

Informasjonssikkerhet har blitt et viktig tema i mange selskaper, men informasjonssikkerhetssjefer føler seg ofte ikke hørt av toppledelsen. Dette er ikke nødvendigvis bevisst fra ledelsens side, men kan handle mer om sikkerhetsavdelingens modenhetsnivå.

For å lykkes må informasjonssikkerhetssjefene gå ut av komfortsonen og aktivt ta kontakt med ledelsen i selskapet. Dette vil kreve at de klarer å snakke forretningsspråket, slik at de får ledelsen til å forstå at sikkerhetsarbeidet er en bærebjelke i kampen for å beskytte selskapets verdier.

Samtidig må datasikkerhetssjefen lære opp ledelsen i informasjonssikkerhet, slik at dette blir en del av selskapets risikovurdering.


Effektiv informasjonssikkerhet krever at virksomhetene får større forståelse av formålet med sikkerhetsavdelingen: Å beskytte selskapet mot ødeleggende tap.

Når ledelsen forstår hvilke konsekvenser et sikkerhetsbrudd kan få for bunnlinjen, vil de bli motivert til å handle raskt.

Etter hvert som strategiene for digital sikkerhet modnes og nye løsninger blir tilgjengelige, vil virksomheter som ser sammenhengen mellom informasjonssikkerhet og driften ellers, klare å etablere et forsvarlig sikkerhetsnivå i kampen mot nettrusler.

ABOUT THE

RESEARCH


Accenture Security sought to get an inside view into how companies deal with cyber threats.


BlockTitle

VI SATSER PÅ SIKKERHET OG SØKER FLERE EKSPERTER.

BLI MED I VÅRT SIKKERHETSTEAM