Skip to main content Skip to Footer

Løsninger innen helsevesenet skaper nyvinninger for bedre kvalitet, bedre tilgang og lavere kostnader

Løsninger innen helsevesenet.

Lær mer om løsninger innen helsevesenet som utnytter kunnskap på en ny måte.

Hva må lederne i dagens helsevesen vite om programvare som en tjeneste (SaaS) når de skal implementere nye ERP-agendaer? Ved å stille seg fem spørsmål kan de identifisere rollen for SaaS i sine egne organisasjoner og forstå fordelene og ulempene.

Hvordan kan sykehusene få mest mulig ut av EPJ-investeringen? Utforsk fem nøkkelpunkter for vellykket bruk av EPJ fra en undersøkelse blant IT-sjefene ved 15 ledende amerikanske helseorganisasjoner – fra nytten av avanserte EMR-funksjoner til utbredelse blant leger.

Hvilke krefter driver den globale veksten i EPJ og elektroniske helseregistre? Lær mer om betydningen av insentiver fra myndighetene og nettverksbygging i helsesystemet. Denne undersøkelsen er svært nyttig som en oppdatert evaluering av markedet for et integrert helsevesen.