Skip to main content Skip to Footer

Styring av helseinformasjon gir kliniske og forretningsmessige fordeler

Les om hvorfor datainnsikt spiller en sentral rolle i dagens revolusjon innen helsevesenet.

 

Effektiv utveksling av helseinformasjon: Første steg mot tilkoblet helse [PDF, 568KB]

Hvordan kommer helsevesenet til å bevege seg mot et mer tilkoblet helsesystem det neste tiåret? En så å si altomfattende samordning av nettverkene for EMR- og helseinformasjon er det første viktige steget. 

 

Hvorfor tilkoblet helse? [PDF, 4.8MB]

Et mer integrert helsevesen er et mål verden over. IT innen helsevesenet har en sentral rolle på veien mot dette målet. Denne Accenture-studien gir deg et dyptgående innblikk i den faktiske statusen innenfor tilkoblet helse i åtte ulike land. Hva er forutsetningene for fremgang, hva er utfordringene – og hva har vi lært?

 

EHR-systemer: Bli med eller ikke? [PDF, 421KB]

Enten det gjelder systemer for elektroniske medisinske registre eller plattformer og informasjonsutveksling for elektroniske helseregistre, jobber helseorganisasjonene hardt for å dra nytte av eHealth. De oppdager at utfordringer knyttet til informasjonsstyring kan være betydelige.