Skip to main content Skip to Footer

Elektroniske helseregistre er i ferd med å bli et absolutt krav innen helsevesenet

Fjern hindrene for innføring av elektroniske helseregistre og resultatene dette kan gi.
Download PDFEHR-systemer: Bli med eller ikke? [PDF, 421KB]

Enten det gjelder systemer for elektroniske medisinske registre eller plattformene og informasjonsutvekslingen innenfor elektroniske helseregistre, jobber helseorganisasjonene hardt for å nyttiggjøre seg eHealth. De oppdager at utfordringene knyttet til informasjonsstyring kan være betydelige.

Download PDFSingapores vei til et nasjonalt system for elektroniske helseregistre [PDF, 484KB]

Mens man i verden for øvrig strides om hvordan elektroniske helseregistre best kan implementeres, har Singapores helsedepartement allerede tatt fatt på oppbyggingen av et nasjonalt system for elektroniske helseregistre. Les om viktige erfaringer som er høstet på veien.

Download PDFPasienters tilgang til elektroniske helseregistre: Hva er doktorens resept? [PDF, 279KB]

En av Accentures undersøkelser viser at de fleste leger i USA ønsker at pasientene deltar i omsorgen for egen helse ved å oppdatere sin elektroniske helseinformasjon. Imidlertid mener bare en tredjedel av legene at pasientene bør ha tilgang til all helseinformasjonen som er registrert på dem.