Skip to main content Skip to Footer

Tilkoblet helse endrer alle deler av helsevesenet

Les hvorfor hele helsesektoren vil merke effekten av tilkoblet helse.

 

Hvorfor tilkoblet helse [PDF, 4.8MB]

Et mer integrert helsevesen er et mål verden over. IT innen helsevesenet har en sentral rolle på veien mot dette målet. Denne Accenture-studien gir deg et dyptgående innblikk i den faktiske statusen innenfor tilkoblet helse i åtte ulike land. Hva er forutsetningene for fremgang, hva er utfordringene – og hva har vi lært?

 

Effektiv utveksling av helseinformasjon: Første steg mot tilkoblet helse [PDF, 421KB]

Hvordan kommer helsevesenet til å bevege seg mot et mer tilkoblet helsesystem det neste tiåret? En så å si altomfattende samordning av nettverkene for EMR- og helseinformasjon er det første viktige steget.

 

Vil elektroniske medisinske registre gjøre forholdet til pasienten bedre eller verre? [PDF, 421KB]

Undersøkelsen Accenture Survey on Patient Engagement (kartlegging av pasientengasjement) viser at mange forbrukere kunne tenke seg å bytte lege hvis det vil gi dem nettilgang til sine elektroniske journaler (EMR.) Les om denne nye rollen til EMR og hva den betyr for pasientene.