Skip to main content Skip to Footer

Accenture Health gir nye perspektiver på aktuelle trender i helsevesenet

Les forskningsbasert materiale om de spørsmålene som er mest presserende for helsevesenet i dag.

Hvorfor tilkoblet helse?
[PDF, 4.8MB]

Et mer integrert helsevesen er et mål verden over. IT innen helsevesenet har en sentral rolle på veien mot dette målet. Denne Accenture-studien gir deg et dyptgående innblikk i den faktiske statusen innenfor tilkoblet helse i åtte ulike land. Hva er forutsetningene for fremgang, hva er utfordringene – og hva har vi lært?

Provinsen Madrid: Elektroniske helseregistre gir bedre helsetjenester og mer tilfredse innbyggere
[PDF, 375KB]

Provinsen Madrid har innført et system for elektroniske helseregistre for å gi legene tilgang til pasientinformasjon på en ny måte. Les historien og finn ut hvordan dette endret effektiviteten i det offentlige helsevesenet.

Singapores vei til et nasjonalt system for elektroniske helseregistre
[PDF, 484KB]

Mens man i verden for øvrig strides om hvordan elektroniske helseregistre best kan implementeres, har Singapores helsedepartement allerede tatt fatt på oppbyggingen av et nasjonalt system for elektroniske helseregistre. Les om viktige erfaringer som er høstet på veien.