EVENT

OPPSUMMERING AV ARENDALSUKA 2018

13-17 august gikk Arendalsuka av stabelen og vi var representert på hele ti arrangementer, der åtte debatter og workshoper ble arrangert av oss. Vårt interne tv-program Kvartalet oppsummerer vår tilstedeværelse på Arendalsuka og gir eksklusive intervjuer med flere av debattantene i denne videoen:

DOWNLOAD VIDEO TRANSCRIPT [PDF]

FLERE AV SEMINARENE OG DEBATTENE BLE TATT OPP, OG DU KAN SE FIRE AV DISSE UNDER

FREMTIDENS ARBEIDSLIV = MENNESKE + MASKIN

Kunstig intelligens og ny teknologi vil skape enorme endringer i arbeidslivet. Nye krav til digital kompetanse, og evnen til å jobbe sammen med teknologi på en annen måte enn i dag, er avgjørende for å være relevant i fremtidens arbeidsmarked. Samtidig kan samfunn- og næringsliv hente ut store verdier ved tettere samspill mellom menneske og maskin.

Introduksjon av rapporten «Ta grep om revolusjon, fremtidens arbeidsstyrke blir til» ble holdt av John Olav Syrrist, Leder Resources i Accenture Norge. I debatten møtes Arbeidsminister - Anniken Hauglie, Direktør i NAV - Sigrun Vågeng, Adm. Dir. i Virke - Vibeke Hammer Madsen, og Adm. Dir. i Accenture Norge - Tonje Sandberg. Debatten ble moderert av Kommunikasjonsdirektør Øystein Ingdahl i Accenture Norge.


LES HELE RAPPORTEN HER [PDF]

HVOR UTSATT ER DIN ARBEIDSPLASS?
DISRUPTABILITY INDEX

Den fjerde industrielle revolusjon skaper vinnere og tapere, og alle bransjer står i større eller mindre grad foran store omveltninger. I en tid der etablerte virksomheter utsettes for konkurranse fra innovative selskaper med nye forretningsmodeller, stadig høyere krav fra kunder og distruptiv teknologi, vil noen selskaper forsvinne. Hvor utsatt er bransjen du jobber i? Og hva gjør de som lykkes med å omstille seg?

Pål Ødegaard, Leder Accenture Strategy, presenterer sin Nordic Disruption Index for 2018. I debatten diskuterer vi hvordan selskaper må endre seg for å overleve. I debatten møtes Abraham Foss - Adm.dir Telia Norge, Bernt Reitan Jenssen - Adm.dir i Ruter, Lise Lyngsnes Randeberg - President i Tekna og Tonje Sandberg - Adm.dir i Accenture Norge.

FAKE NEWS, FAKE DATA – SANNHET UNDER PRESS

Tilgang til nett og sosiale medier har gitt fenomener som propaganda og falske nyheter ny styrke. Samtidig er mengden informasjon vi må forholde oss til større enn noen gang. Sannheten og vår tillit til informasjon er under angrep; det ekte og relevante er i ferd med å drukne blant det uekte og irrelevante. Bruk av kunstig intelligens for å tolke verden og spå fremtiden ut fra enorme informasjonsmengder vil kunne hjelpe oss med å skille sannheter fra usannheter, men samtidig er det et tveegget sverd. Når stadig flere og viktigere beslutninger gjøres med støtte av kunstig intelligens blir vi mer og mer sårbare for manipulasjon av algoritmer og beslutningsgrunnlag. På samme måte som falske nyheter prøver å påvirke menneskelige beslutninger, vil falske data kunne påvirke maskinelle beslutninger. Forskjellen er at maskinen mangler sunn fornuft, etikk og «is i magen» og at informasjonsmengdene er så store at mennesket ikke vil kunne korrigere alt.

Du får et innblikk i trend nummer tre i årets Technology Vision: Data Veracity som en introduksjon på seminaret, av Trygve Halvorsen. I debatten møtes Avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene - Cathrine Holten, Fagdirektøy sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) – Roar Thon, Journalist i Faktisk.no – Tore Bergsaker, og Nordisk leder for Security i Accenture – Gaute Lien.

DIGITALE LEGETIMER SKYTER FART – ER DET RIKTIG BEHANDLING?

Bruken av digitale legetimer og e-konsultasjoner skyter fart. Hvordan har private aktører som Kry og Eyr etablert seg i dette markedet? Er det positivt? Er det et signal på at det offentlige helsetilbudet ikke klarer å henge med i svingene, siden nordmenn er villige til å betale for tjenester de ellers kan få hos fastlegen sin? Er det en trussel mot det de aller fleste av oss ønsker, nemlig et likeverdig helsetilbud til alle nordmenn? Og ikke minst, hva bør det offentlige foreta seg i årene som kommer?

Roger Østvold fra Accenture presenterer den rykende ferske rapporten «Digitale legetimer skyter fart – er det riktig behandling» og tar debatten. I debatten møtes Torill Eidsheim – Høyre, Ruth Grung – Arbeiderpartiet, Petter Brelin – Norsk forening for allmennmedisin, Kathrine Myhre – Norway Health Tech, Thorleif Jansen – KRY, Bodil Rabben – Direktoratet for e-helse. Debatten ledes av Andreas Auensen – Medical Director i Accenture Norge.


LES HELE RAPPORTEN HER [PDF]