LEADERSHIP


Vikki Cruz

Direktør Marked og Kommunikasjon

Joined Accenture in: 2016

Om Vikki:

Vikki startet i Accenture i 2016, etter å ha lang erfaring fra ulike industrier og merkevarer med ansvaret for Brand, markedsaktiviteter og omdømmebygging. Hennes bakgrunn er fra BI/NMH og Masterutdannelse innen Markedsføring og ledelse. Gjennom karrieren har hun ledet en rekke innovative marketingsaktiviteter og skapt spennende resultater for de selskapene hun har jobbet for. Markeds- og kommunikasjonsavdelingen i Accenture har ansvaret for all ekstern kommunikasjon, intern kommunikasjon, Employer Branding og Sosiale medier.

På horisonten:

Marketingfaget har vært gjennom en rivende utvikling de siste årene, og det er spennende å følge med og jobbe for å møte de utfordringene bransjen vår står ovenfor, med en så fragmentert målgruppe vi jobber mot.

Jeg opplever vi allerede er godt i gang med å synliggjøre oss som meningsbærer og verdiskaper i det norske markedet, og med å bygge lokal tilstedeværelse for en meget sterk internasjonal merkevare som Accenture. Jeg ser på det som en viktig oppgave å posisjonere Accenture som et selskap som driver innovasjon og utnyttelse av ny teknologi i norsk næringsliv, og en viktig ressurs til hvordan Norge kan ta i bruk denne teknologien til å forbedre livet som arbeidstaker og individ.

Vikki Cruz

Mail LinkedIn LinkedIn LinkedIn