LEADERSHIP


Vibeke Nyvold

Direktør Helse og Offentlig sektor

Joined Accenture in: 1998

Om Vibeke:

Vibeke startet i Accenture i 1998 etter å ha fullført Master of Science fra NTNU innen Bygg- og miljøteknikk. I løpet av årene hun har jobbet i Accenture har hun opparbeidet seg en betydelig kompetanse i implementering av store systemer, program/prosjektstyring samt offentlige anskaffelsesprosesser. Vibeke har erfaring fra en rekke av de største aktørene i offentlig sektor, deriblant NAV, Helse Sør-Øst, Posten og Skatteetaten. I sin rolle som leder for helse og offentlig sektor i Accenture Norge ønsker Vibeke å synliggjøre for våre kunder hvorfor vi skal være deres prefererte partner. En viktig faktor i dette er at vi skal være representert med hele bredden av kompetanse som Accenture kan tilby, og vi skal være markedsledende og relevante innen hver av de 5 hovedområdene Accenture er organisert rundt. Dette skal vi få til med en kombinasjon av lokal kompetanse, kombinert med internasjonal industri-/fagekspertise.

På horisonten:

«Offentlige tjenester. Digitalisert» er vår visjon for hvilke oppgaver vi ønsker at Accenture skal være kjent for. Med dette ligger det en forpliktelse for Accenture å bidra til å sette offentlig sektor i stand til å levere verdensledende tjenester i en digital verden. Dette innebærer at vi skal være fremtidsorienterte, relevante, evne å tenke helhetlig, være sterke på gjennomføring og realiseringen av de oppdragene vi påtar oss. Som borgere og sluttbrukere av tjenester innen helse og offentlig sektor er det svært motiverende å se hvordan vi kan bidra med meningsfylte oppgaver som gjør en forskjell.

Vibeke Nyvold

Mail to Vibeke Nyvold. This opens a new window. Connect with Vibeke Nyvold. This opens a new window.