LEADERSHIP


Torbjørn Eik-Nes

Direktør Technology

Joined Accenture in: 1996

Om Torbjørn:

Torbjørn har vært ansatt i Accenture siden 1996 og har i store deler av sin karriere fokusert på implementering av IT-systemer innen kundeservice og salg og i senere tid hatt ansvar for Altinn. De siste årene har Torbjørn hatt roller som kundeansvarlig, samt roller som program- og prosjektleder innen privat og offentlig sektor. Torbjørn har lang erfaring innen alle disipliner av prosjektledelse og har opparbeidet inngående kjennskap til hvilke faktorer som sikrer vellykkede utviklingsprosjekter. Torbjørn har i flere år ledet Accentures satsing på CRM systemer med fokus på Salesforce. I 2015 tok han over som leder for Accenture Technology i Norge.

På horisonten:

I Accenture Technology ser vi fortsatt sterk drivkraft på tvers av plattformene våre teknologitjenester omfatter. Eksempler er Oracle, Salesforce, SAP, IBM og Microsoft. I tillegg har vi en stor gruppering innenfor skreddersøm.

NEW IT er begrepet Accenture benytter for å beskrive at tilnærmingen til IT står foran et radikalt skifte. Vi og kundene våre må tenke på en helt ny måte for å henge med på digitaliseringsbølgen. Kundene våre utfordres av ny teknologi og nye konkurrenter som endrer seg raskt, og av konsumenter og brukere som stiller langt høyere krav. Tilnærmingen til applikasjonsutvikling er «raskere», «smartere» og mer «responsive».

Leveransemodeller for systemintegrasjon og IT Outsourcing fortsetter å utvikle seg, og det er en generell økning i etterspørselen etter kostnadseffektive leveranseoppsett.

Torbjørn Eik-Nes

Mail to Torbjørn Eik-Nes. This opens a new window. Connect with Torbjørn Eik-Nes. This opens a new window.