LEADERSHIP


Thorbjørn Galtung Risan

Direktør Products

Joined Accenture in: 2001

Om Thorbjørn:

Thorbjørn begynte i Accenture i 2001, etter å ha fullført utdannelsen sin på NTNU i Trondheim. Gjennom karrieren sin har han jobbet med en rekke nasjonale og internasjonale kunder, stort sett i kategorien handel, logistikk, infrastruktur og transport. Thorbjørn kan vise til gode resultater fra komplekse transformasjoner og storskala ERP prosjekter, både som rådgiver og leder.

På horisonten:

Vi ser disrupsjon og bransjeglidning innen flere av industriene innen vår kategori, og behovet for nye forretningsmodeller. Av de siste trendene i det norske markedet, ser vi at dagligvarehandelen beveger seg inn mot forsikringsbransjen og flyselskapene beveger seg mer mot bankmarkedet. Våre kunder møter et marked i stadig hurtigere endringstakt, som krever både innovative og fleksible løsninger for dem å møte dette. Digital blir en viktig del av deres strategi, og digital transformasjon blir en viktig brikke for å drive både vekst og kostnadsreduksjon hos våre kunder.
For at vi i Products skal kunne ta med det beste fra Accenture til våre kunder, er det viktig at vi ligger i forkant med ny teknologi og agerer som innovatører og integratorer for digitalt drevne initiativer.

Thorbjørn Galtung Risan

Mail to John Olav Syrrist. This opens a new window. Connect with Thorbjørn Galtung Risanon's Profile on LinkedIn. This opens a new window.