LEADERSHIP


Stian Fossum

Direktør Digital

Joined Accenture in: 2000

Om Stian:
Stian startet i Accenture etter å ha fullført Master of Science i «Finansielle Markeder» ved Handelshøyskolen BI.  Gjennom karrieren har han ledet en rekke innovative endringsprosjekter i det nordiske markedet. Som mangeårig leder for bankindustrien i Accenture Norden har han vært rådgiver og sparringspartner i forbindelse med digitale endringer for ledere i nordiske finansinstitusjoner. I sin rolle som leder for Accenture Digital Norge søker han å benytte internasjonal innsikt og erfaring til å hjelpe bedrifter med å gjøre digitale endringer til noe positivt, og til en mulighet for å støtte opp under og styrke merkevare og gjennomslagskraft.

På horisonten:
Jeg opplever vi allerede er godt i gang med å etablere et samfunn hvor transparens og gode intensjoner vil overta som sentrale verdier. Alt vi gjør, enten som enkeltpersoner eller som bedrift, vil være ment for å hjelpe. Som følge av endrede verdier vil det bli store endringer for våre bedrifter. Dette være seg både hvordan bedriftene betjener sine kunder, samt hvordan bedriftene organiserer seg og arbeider for å levere for kunden i tråd med de sentrale samfunnsverdiene. Dette er hovedmomentet i det digitale skiftet – det vil etableres ny teknologi og nye måter å samhandle på, som skal gjøre oss i stand til å bidra positivt og hjelpe hverandre.

Stian Fossum