LEADERSHIP


Pål Ødegaard

Direktør Strategy

Joined Accenture in: 1998

Om Pål:
Pål Ødegaard er Managing Director og leder Accenture Strategy i Norge. Han har i tillegg ansvaret for Advanced Customer Strategy i Norden og sitter i den europeiske ledelsen for Retail og Consumer Goods. Pål er rådgiver for mange av de største selskapene i Norden på tvers av varehandel, industri og telekom. Han sitter i styret til Virke, kompetanse og teknologi.

På horisonten:
Strategifaget er i stor endring. Høy endringstakt og digital utvikling øker både forretningsmessig risiko og strategisk mulighetsrom i mange bransjer. Den tradisjonelle strategiprosessen slik mange kjenner den er derfor langt på vei «gått ut på dato». For å realisere verdien av strategier må selskaper bort fra toppstyrte og tidsbestemte prosesser, til løpende strategisykluser hvor teknologi og forretning går hånd i hånd og der organisasjonen fanger opp de «store ideene» løpende. Den digitale utviklingen er en av de sterkeste driverne for nettopp dette skiftet. Strategien skal fortsatt sette en langsiktig visjon, men organisasjonen må kunne endre veien dit underveis. Økt fleksibilitet og raskere beslutningstaking er langt viktigere enn å kunne forsøke å spå en usikker fremtid.

Pål Ødegaard