DESTINATION DIGITAL


Pål Ødegaard

Leder for Accenture Strategy Norge

CONNECT WITH ME

Profile

Joined Accenture in: 1998


Om Pål

Pål Ødegaard er Managing Director og leder Accenture Strategy i Norge. Han har i tillegg ansvaret for Advanced Customer Strategy i Norden og sitter i den europeiske ledelsen for Retail og Consumer Goods. Pål er rådgiver for mange av de største selskapene i Norden på tvers av varehandel, industri og telekom. Han sitter i styret til Virke, kompetanse og teknologi.

Pål has extensive experience with working with retailers around the increasingly important topic of customer experience management and seamless digital strategies & operations.

Pål horisonten:

Strategifaget er i stor endring. Høy endringstakt og digital utvikling øker både forretningsmessig risiko og strategisk mulighetsrom i mange bransjer. Den tradisjonelle strategiprosessen slik mange kjenner den er derfor langt på vei «gått ut på dato». For å realisere verdien av strategier må selskaper bort fra toppstyrte og tidsbestemte prosesser, til løpende strategisykluser hvor teknologi og forretning går hånd i hånd og der organisasjonen fanger opp de «store ideene» løpende. Den digitale utviklingen er en av de sterkeste driverne for nettopp dette skiftet. Strategien skal fortsatt sette en langsiktig visjon, men organisasjonen må kunne endre veien dit underveis. Økt fleksibilitet og raskere beslutningstaking er langt viktigere enn å kunne forsøke å spå en usikker fremtid.

 Contact Pål
 Connect with Pål

Related Experts

Britt Otterdal Myrset

Britt Otterdal Myrset

Director
Retail Industry Lead, Norway

VIEW PROFILE
Tomas Nyström

Tomas Nyström

Managing Director
Advanced Technology and Architecture

VIEW PROFILE