LEADERSHIP


Øystein Langerak

Direktør Communication, Media and Technology

Joined Accenture in: 2004

Om Øystein:
Øystein startet i Accenture som erfarent ansatt fra EDB Business Partner sin konsulentvirksomhet i 2004. Han leder vårt forretningsområde innenfor telekom, media/underholdning og teknologi. Gjennom karrieren har han ledet en rekke større transformasjonsprosjekter og outsourcingsengasjementer innenfor telekomsektoren. Øystein har nordisk lederansvar for vår konsulentvirksomhet innenfor komplekse og neste generasjon leveransemetodikk. I tillegg har han utstrakt erfaring ved bruk av våre global leveransesentere til å levere kostnadseffektive og fremtidsrettede leveranser til kundene våre.

På horisonten:
Telekom, Media og teknologi bransjen går igjennom en større transformajon der investeringer i nye teknologier og tjenester står sentralt samt at man ser en konsolidering og større glidning enn tidligere mellom bransjene. Det er intens konkurranse innenfor alle industrisegmenter og stadig nye aktører kommer på banen med nye innovative løsninger og tar raskt betydelige markedsandeler. Accenture investerer kontinuerlig innenfor dette området for å være i stand til å vokse og ta en enda større og mer sentral rolle fremover. Vi ønsker å være en del av kjernevirksomheten til våre kunder gjennom å levere ende til ende transformasjonsprogrammer samt outsourcing av både IT og andre forretningsprosesser.

Øystein Langerak

Mail to Øystein Langerak. This opens a new window. Connect with Øystein Langerak´s Profile on LinkedIn. This opens a new window. Follow Øystein Langerak on Twitter. This opens a new window.