LEADERSHIP


Oskar Hagland

Country Controller

Joined Accenture in: 1995

Om Oskar

Etter 8 år som revisor i Arthur Andersen, flyttet Oskar i 1995 over til Accenture som controller. Han ledet Accentures innføring av nytt økonomisystem i Norden og har tidligere hatt ulike roller innen vår globale controllership og tax organisasjon. 

På horisonten:

Accentures finansorganisasjon utvikles kontinuerlig slik at den speiler Accentures organisering, og møter organisasjonenes behov i alle forretningsprosesser. Like fullt er landdimensjonen konstant, med stringente krav fra myndigheter til rapportering av regnskapstall, skatt og avgifter. Når Accenture i økende grad supplerer organisk vekst med målrettede oppkjøp, øker dette den lokale rapporteringsbyrden. Mitt fokus er at vår avdeling sikrer at vi til enhver tid løser alle nødvendige oppgaver på en kostnadseffektiv måte.

Oskar Hagland