Oslo, 19. September, 2019 – Accenture har for andre året på rad inntatt førsteplassen på Refinitiv Inclusion & Diversity Index som verdens mest mangfoldige og inkluderende børsnoterte selskap. Dette er fjerde gangen Accenture deltar i undersøkelsen.

- Å bygge en mangfoldig og inkluderende kultur der alle mennesker kan utvikle seg, er kjernen i hvordan vi er som selskap. At vi anerkjennes for den jobben vi gjør både globalt og lokalt i Norge gjør meg stolt, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture Norge.

Indeksen som er utarbeidet av det amerikanske analyseselskapet Refinitiv, måler hvordan noen av verdens største børsnoterte selskaper jobber med mangfold og inkludering basert en rekke ulike faktorer. Av de mer enn 7000 selskapene som deltok i undersøkelsen skåret Accenture høyest på faktorene mangfold, inkludering, medarbeiderutvikling og kommunikasjon.

- Vi jobber målrettet for å skape en likestilt arbeidsplass, og det skal vi fortsette med helt til vi har nådd vårt mål om full likestilling (50/50). For meg som leder er det viktig at vi kan skape en arbeidsplass der alle får utvikle seg og verdsettes for sine unike bidrag. Dette er viktig for å skape en kultur der vi kan gjøre en forskjell, sier Sandberg.

Accenture har ifølge Refinitiv utmerket seg på følgende tiltak og egenskaper:

  • Mangfold: Accentures globale ledergruppe består av mennesker fra seks ulike land, på tvers av fire verdensdeler med 42 prosent kvinneandel, deriblant øverste leder Julie Sweet.
  • Likestilling: Accenture har satt seg mål om full likestilling (50/50) innen 2025, selskapets globale Pride Ally-program har mer enn 110,000 medlemmer, og selskapets globale Disability Champions-nettverk har 22,000 medlemmer.
  • Talentutvikling: Accenture har i regnskapsåret 2018 investert 927 millioner US$ i livslang læring og karriereutvikling for ansatte, blant annet innenfor cloud, AI og robotics.
  • Kommunikasjon: Accenture er en pådriver for å få mangfold og inkludering på dagsorden, blant annet gjennom selskapets årlige rapporter Getting to Equal og Disability Inclusion Advantage.

Lær mer om hvordan Accenture jobber med mangfold og inkludering her: Inclusion & Diversity.

Om Accenture

Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Vi gir kundene våre ny innsikt, ny kunnskap og ny teknologi. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom business og teknologi for å hjelpe våre kunder øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftige løsninger på komplekse utfordringer. Med 482,000 ansatte i mer enn 120 land, leverer vi markedsledende kompetanse innen innovasjonsutvikling og teknologiske løsninger – på alle virksomhetsområder. For mer informasjon, besøk oss på Accenture Norge

Tobias Grimstad
Accenture
924 37 946
tobias.grimstad@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletters Stay in the know with our newsletters