NEWS RELEASE


Accenture Technology
Vision 2017 forutser en
teknologisk fremtid
for mennesker av
mennesker

Rask vekst i menneskesentrert teknologi innenfor kunstig intelligens, digitale økosystemer og markedsplasser vil gi mennesker muligheter og drive frem endringer i forretningslivet og samfunnet

New York (26.01.2017): «Mennesker har evnen til å utforme og ta i bruk teknologi for å skape positive endringer, bedre folks liv og forandre forretningslivet og samfunnet», står det å lese i Accenture Technology Vision 2017, den årlige teknologirapporten fra Accenture (NYSE: ACN) som ser frem mot de viktigste teknologiske trendene folk vil ta i bruk for å bryte med den tradisjonelle forretningsdriften de neste tre årene.

Temaet for årets rapport, «Technology for People», er en invitasjon til forretnings- og teknologiledere om å aktivt designe og rette arbeidet mot teknologi som kan øke og forsterke menneskelige evner. I rapporten sies det at vi er i ferd med å se framveksten av teknologi som er skapt av mennesker for mennesker—teknologi som med letthet forutser behovene våre og tilpasser brukeropplevelsen på svært personlig vis.

«Endringstakten innenfor teknologi er svimlende—vi er vitne til de største fremskrittene siden begynnelsen av informasjonsalderen», sier Paul Daugherty, som er direktør for teknologi og innovasjon i Accenture. «Etter hvert som teknologien endrer måten vi arbeider og lever på, skaper den både utfordringer og nye muligheter for samfunnet. Til sjuende og sist er det likevel mennesker som står i spissen for endringene som vil påvirke livet vårt, og vi har stor tro på at lederne reagerer på dette og sørger for at den nye teknologien får positive ringvirkninger.»

Som en del av rapporten laget Accenture en spørreundersøkelse som har fått mer enn 5400 svar fra bedrifter og IT-ledere over hele verden. Nesten 9 av 10 av de som svarte (86 prosent), sier at selv om hver enkelt type teknologi går fremover med store skritt, er det den totale effekten av teknologien som bidrar til nyskapende gjennombrudd.

Teknologirapporten beskriver hvordan menneskene—ved hjelp av fremskritt innen tingenes internett og stordataanalyse—nå kan utforme teknologi som er i stand til å lære å tenke mer som et menneske, og som kontinuerlig kan tilpasse seg til brukerne og gi dem mer ambisiøse ønsker og behov. Denne menneskesentrerte tilnærmingen til teknologi gir resultater for bedriftene ved at de ledende selskapene gjør om forretningsforbindelsene sine fra tilbydere til partnere—samtidig som det også skjer endringer internt.

CVS Health er et selskap som har etablert en menneskesentrert tilnærming—i deres tilfelle for å forbedre helsevesenet. I den smartklokkekompatible mobilappen deres kan man legge inn personlige påminnelser om å ta medisin, man kan ta bilder av resepter for å bestille nye, og man kan skanne forsikringskort, slik at ekspeditøren i butikken får oppdatert informasjon. I en bransje som lenge har vært assosiert med upersonlig interaksjon og uutholdelig lang ventetid setter selskaper som CVS Health enkeltmennesket i førersetet for egen helse og bygger samtidig bedre relasjoner mellom pasient og lege.

Rapporten kommer frem til fem teknologiske trender i vekst som vil være vesentlige for at bedriftene i dagens digitale økonomi skal lykkes:

  • AI er det nye UI-et. Kunstig intelligens (AI) modnes, og slik teknologi er nå i stand til å håndtere både store og små problemer gjennom enkel og smart interaksjon. AI er på vei til å bli det nye brukergrensesnittet (UI) og støtter dermed opp under måten vi bruker og samhandler med datasystemer på. 79 prosent av de spurte i undersøkelsen er enige i at kunstig intelligens vil revolusjonere måten de henter inn informasjon fra kundene på, og hvordan de samhandler med dem.

  • Design for mennesker. Beslutninger om teknologidesign blir tatt av mennesker for mennesker. Teknologien tilpasser seg til måten vi handler på, og lærer av oss, slik at den kan forbedre livet vårt, berike det og gjøre det mer meningsfylt. 80 prosent av lederne som ble spurt i undersøkelsen, er enige i at virksomheter ikke bare må forstå hvor folk er i dag, men også hvor de vil være—for dermed å utforme teknologi som kan veilede dem til å nå målene sine.

  • Økosystemer som makrokosmos. Plattformselskaper som bare tilbyr ett tilgangspunkt til tjenestene sine, bryter reglene for hvordan selskaper skal fungere og konkurrere. Det er ikke nok for selskapene å ha en plattformstrategi—de må se seg selv som en del av et omfattende og solid økosystem i den informasjonsæraen vi nå er inne i. Allerede sier mer enn en fjerdedel (27 prosent) av de spurte lederne at digitale økosystemer endrer måten deres virksomhet driver verdiskaping på.

  • Markedsplasser for arbeidskraft. Antallet bemanningsplattformer og arbeidshåndteringsløsninger på nettet har eksplodert. Dermed oppløser mange ledende selskaper de tradisjonelle hierarkiene og erstatter dem med markedsplasser for talenter. Dette bidrar til den mest omfattende økonomiske endringsprosessen siden den industrielle revolusjonen. Et godt eksempel er at 85 prosent av lederne som ble spurt, sier at de har planer om å øke virksomhetens bruk av selvstendige frilansere det neste året.

  • Det uutforskede. For å lykkes i dagens økosystembaserte digitale økonomi må bedriftene gå inn i det uutforskede. I stedet for å rette all oppmerksomhet mot lansering av nye produkter og tjenester må de tenke mye større—de må utnytte mulighetene til å etablere regler og standarder for helt nye bransjer. Hele 74 prosent av de spurte lederne sa at virksomheten deres er på vei inn i nye digitale bransjer som enda ikke har funnet sin form.

I nesten 17 år har Accenture systematisk skaffet seg oversikt over bedriftslandskapet for å oppdage nye teknologiske trender som har stort potensial til å bryte opp tradisjonelle bedrifter og bransjer. Vil du ha mer informasjon om årets rapport, kan du besøke www.accenture.com/technologyvision eller følge samtalen på Twitter med #TechVision2017.

Metode

Accenture Technology Vision utvikles hvert år av Accenture Labs. Til rapporten for 2017 har Accenture hentet innspill fra Technology Vision External Advisory Board, en gruppe med godt over 20 erfarne enkeltpersoner fra offentlig og privat sektor, akademia, risikokapitalselskaper og gründerselskaper. I tillegg har arbeidsgruppen for Accenture Technology Vision gjennomført intervjuer med bransjeeksperter og foregangspersoner innen teknologi, og med nesten 100 forretningsledere i Accenture.

Samtidig gjennomførte Accenture Research en verdensomspennende nettundersøkelse for mer enn 5400 selskaper og IT-ledere i 31 land og 16 bransjer for å hente inn kunnskaper om bruk av ny teknologi. Undersøkelsen bidro til å identifisere de viktigste temaene og prioriteringene når det gjelder bruk av og investeringer i teknologi. Respondentene var hovedsakelig toppledere og direktører, i tillegg til noen mellomledere og produktsjefer, i selskaper som har en årsomsetning på minst 500 millioner dollar. De fleste av selskapene omsetter for mer enn 6 milliarder dollar.

Om Accenture

Accenture er en ledende global organisasjon som leverer et bredt spekter av tjenester og løsninger innen strategi, rådgivning, konsulentvirksomhet, digitalisering, teknologi og drift. Vi setter sammen enestående erfaring og spesialiserte ressurser fra mer enn 40 bransjer, fra alle nivåer og med støtte fra verdens største leverandørnettverk. På denne måten arbeider vi i skjæringspunktet mellom forretninger og teknologi, slik at vi kan bidra til resultater for kundene og skape varige verdier for dem. Accenture har rundt 394 000 ansatte som leverer tjenester til kunder i mer enn 120 land. Ved å legge til rette for innovasjon forbedrer vi måten vi arbeider og lever på i hele verden. Besøk oss på www.accenture.com.

# # #

Kontakt:

Hannah Unkefer
+1 415 537 4848

Mail to Hannah Unkefer. This opens a new window.