NEWS RELEASE


Accenture-rapport: Bedriftsledere må gjøre endringer i arbeidsstokken for å skape vekst gjennom kunstig intelligens og for å kunne arbeide mer med intelligent teknologi

Sterkere satsing på kunstig intelligens kan gi 38 % inntektsvekst og 10 % flere ansatte innen 2022

Davos (23.01.2018): Bedriftene risikerer å gå glipp av store vekstmuligheter hvis ikke bedriftslederne setter i verk umiddelbare tiltak for å endre arbeidsstokken og gi medarbeiderne kompetanse i å arbeide med intelligent teknologi, ifølge ny forskning fra Accenture (NYSE: ACN).

Rapporten «Reworking the Revolution: Are you ready to compete as intelligent technology meets human ingenuity to create the future workforce?» fra Accenture Strategy estimerer at bedriftene kan øke inntekten med 38 prosent og ansette 10 prosent flere innen 2022 hvis de investerer i kunstig intelligens og menneske–maskin-teknologi i samme takt som de beste selskapene på dette området. Til sammen vil dette kunne gi en inntektsvekst på 4,8 billioner USD på verdensbasis i samme periode. For et selskap i S&P500-indeksen utgjør dette i gjennomsnitt 7,5 milliarder dollar i inntekter og en økning på 880 millioner dollar i lønnsomhet.

Potensialet for vekst i inntekter og ansatte ved større investeringer i kunstig intelligens, 2018–2022

Potensialet for vekst i inntekter og ansatte ved større investeringer i kunstig intelligens, 2018–2022

 

Både ledere og andre ansatte mener potensialet i kunstig intelligens er stort, både for driftsresultater og det daglige arbeidet, ifølge studien. 72 prosent av de 1200 topplederne som svarte på undersøkelsen, mener at intelligent teknologi vil bli avgjørende for at deres organisasjon skal skille seg ut i markedet, og 61 prosent mener at andelen ansatte som bruker kunstig intelligens, vil øke de neste tre årene. Mer enn to tredjedeler (69 prosent) av de 14 000 ansatte som svarte på undersøkelsen, mener det er viktig å utvikle ferdigheter i bruk av intelligente maskiner.

Samtidig ligger det en risiko i gapet mellom de ansattes positivitet til kunstig intelligens og arbeidsgivernes innsats for å forberede de ansatte. Samtidig som flertallet (54 prosent) av bedriftslederne sier at menneske–maskin-samarbeid er en viktig del av deres strategiske prioriteringer, er det bare 3 prosent som sier at bedriften planlegger å øke investeringene i de ansattes kompetanse de neste tre årene.

«For å oppnå økt vekst i den kunstige intelligensens tidsalder må selskapene investere mer i de ansattes kompetanse i å arbeide med maskiner på nye måter», sier Mark Knickrehm, konsernsjef i Accenture Strategy. «Bedriftene vil i økende grad bli bedømt ut fra hvor mye de satser på det vi kaller anvendt intelligens – evnen til raskt å ta i bruk intelligent teknologi og menneskelig skaperevne i alle deler av kjernevirksomheten for å oppnå denne veksten.»

Forskningen indikerer at det er stort grunnlag for å øke investeringene i ferdigheter innen kunstig intelligens. 63 prosent av topplederne mener at selskapet deres vil skape flere arbeidsplasser de neste årene som følge av kunstig intelligens. Samtidig tror de fleste av de ansatte (62 prosent) at kunstig intelligens vil ha en positiv innvirkning på arbeidet deres.

Rapporten viser at pionerene ikke bare bruker menneske–maskin-samarbeid for å oppnå høyere effektivitet, men for å skape vekst gjennom nye kundeopplevelser. En klesbutikk på nettet har innført kunstig intelligens for at stylistene skal få mer informasjon om kundenes preferanser, slik at de kan tilby unik og personlig service. Et joggeskomerke har gjort nybrottsarbeid innen tilpasning og lanseringshastighet ved å kombinere dyktige skomakere og prosessingeniører med intelligente roboter. Dermed kan de designe og produsere lokalt.

«Bedriftslederne må handle umiddelbart for å vri arbeidsstokken i retning av en helt ny måte å arbeide på der menneskelig skaperevne møter intelligent teknologi for å skape vekst på nye måter», sier Ellyn Shook, som er sjef for lederskap og personale i Accenture. «De ansatte er utålmodige etter å komme i gang med kunstig intelligens, og dette gir bedriftslederne sjansen til å utvise anvendt intelligens i bedriftene.»

Som en støtte til lederne som skal skape fremtidens arbeidsstokk i den kunstige intelligensens tidsalder, vil Accenture komme med disse anbefalingene:

  1. Tenk nytt om arbeidet ved å studere det nedenfra og opp. Vurder arbeidsoppgaver, ikke stillinger. Deretter fordeler du oppgavene mellom maskiner og mennesker, og veier behovet for automatisering opp mot de ansattes kompetanseheving. Nesten halvparten (46 prosent) av bedriftslederne er enig i at det å lage stillingsinstrukser er en utdatert arbeidsform, og 29 prosent sier at de allerede har gjort store endringer i stillingene.
  2. Vri arbeidsstokken i retning av områder som kan skape verdier på nye måter. Tenk større enn du ville ha gjort ved effektivisering av prosesser, og forbered arbeidsstokken på å skape nye kundeopplevelser. Skap liv i nye vekstmodeller ved å investere det du sparer som følge av automatisering, i fremtidens arbeidsstokk. Utstyr ledelsen med et nytt DNA som går ut på å støtte opp om tankesettet, teften og smidigheten som kreves for å utnytte endringsmuligheter på lengre sikt.
  3. Invester mer i ny kompetanse Mål kompetansenivået i arbeidsstokken og viljen til å lære å arbeide med kunstig intelligens. Ved å bruke digitale plattformer kan du målrette ulike programmer mot de forskjellige delene av arbeidsstokken og personliggjøre programmene for å sørge for bedre tilegning av nye ferdigheter. Accenture har utviklet et rammeverk for ny kompetanse basert på progresjon i ferdighetsnivå og en rekke innovative digitale læringsmetoder som sørger for høyt tempo og riktig omfang på opplæringen.

Metode

Accenture har kombinert kvantitativ og kvalitativ forskning for å analysere holdningene til og innstillingen til ansatte og bedriftsledere når det gjelder arbeid med intelligent teknologi. Studien inkluderer en spørreundersøkelse med 14 078 svar fra ansatte på alle nivåer og i alle generasjoner, og en undersøkelse med svar fra 1201 toppledere. Undersøkelsene ble gjennomført mellom september og november 2017 i 11 land (Australia, Brasil, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Spania, Storbritannia og USA) og innenfor disse bransjene: bilindustrien, forbrukervarer og - tjenester, helse og biovitenskap, infrastruktur og transport, energi, medier og underholdning, programvare og programvareplattformer, bankvirksomhet (salg og investering), telekommunikasjon, offentlig sektor.

Forskningen omfattet også økonomisk modellering for å finne korrelasjonen mellom investeringer i kunstig intelligens og økonomiske resultater, dybdeintervjuer med 30 toppledere og etnografiske intervjuer med 30 enkeltpersoner som arbeider med kunstig intelligens.


Om Accenture

Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom business og teknologi for å hjelpe kunder øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Med rundt 435,000 ansatte i mer enn 120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag. For mer informasjon, besøk oss på www.accenture.no.


Kontaktpersoner:

Matthew McGuinness
Accenture
Tel : +44 7584 187689

Mail to Matthew McGuinness. This opens a new window.

Tourang Nazari
1QBit
Tel : +1 202 322 4640

Mail to Tourang Nazari. This opens a new window.