NEWS RELEASE


Accenture skal ha like mange kvinner som menn innen 2025

Accenture globalt med sine over 400 000 ansatte skal innen 2025 ha kjønnsbalanse med 50 prosent kvinnelige og 50 prosent mannlige ansatte.

Mangfold gjør virksomheten vår sterkere og mer innovativ. Med dette nye målet globalt sender vi et viktig signal til ansatte og kunder om vår forpliktelse til å ha en kjønnsbalansert arbeidsstyrke, sier Pierre Nanterme, CEO og styreleder i Accenture.

Den totale kvinneandelen i Accenture globalt utgjør i underkant av 40%, og Norge er omtrent på linje med det. Accenture har i løpet av de siste årene nådd flere store delmål på veien fram mot full kjønnsbalanse. I 2016 utgjorde kvinner 40 prosent av de nyansatte og hele 30 % av antall forfremmelser til Managing Directors. I dag er en fjerdedel av alle Managing Directors kvinner.

Accenture har tatt flere grep for å tiltrekke seg, utvikle, beholde og forfremme kvinner på veien mot kjønnsbalanse. Flere av kvinnene med lang fartstid i selskapet har vært gjennom omfattende lederutvikling i global regi, og omtrent 80 prosent av de som har gjennomført programmet har blitt forfremmet og fått større lederansvar.

Med målsetningen om 50 prosent kvinner globalt innen 2025 forplikter vi oss til å skape et inkluderende arbeidsliv hvor alle, uavhengig av kjønn, har like muligheter, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture Norge.


Pressekontakt:

Øystein Ingdahl, Kommunikasjonsdirektør Accenture Norge, 90746789


Om Accenture:

Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom business og teknologi for å hjelpe kunder øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Med rundt 401,000 ansatte i mer enn 120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag. For mer informasjon, besøk oss på www.accenture.no