NEWS RELEASE


Skal støtte etablering av felles ERP-løsning i Orkla


Orkla har valgt Accenture som partner for Project One – som er implementering av en felles ERP-løsning i konsernet, basert på SAP S/4HANA.


Implementeringen av en felles ERP-løsning kommer som en følge av at flere av Orkla-selskapene må bytte ut eksisterende ERP-løsninger fordi systemene fases ut, og leverandørene ikke lenger tilbyr support. I tillegg vil det være behov for å utvikle en felles kostnadseffektiv plattform som gir grunnlag for nye digitale tjenester og videre vekst.

– Vi investerer i en felles ERP-løsning for konsernet som vil muliggjøre digital transformasjon, økt samarbeid mellom selskapene og bidra til vekst. Prosjektet går nå inn i hovedfasen der Accenture blir implementeringspartner for prosjektet, som sekvensielt skal rulles ut i forretningsenhetene, sier Jens Bjørn Staff, CFO i Orkla.

I romjulen 2017 ble Accenture vurdert som den beste samarbeidspartneren etter en omfattende anbudsprosess. Accenture har allerede i et forprosjekt, sammen med Orkla, analysert muligheter, konsekvenser, kostnadsbildet og potensielle gevinster ved en felles ERP-løsning for Orkla.

– Forprosjektet viste at SAP er en optimal ERP løsning i Orkla. Orkla har allerede over 25 års erfaring med tidligere SAP løsninger og et solid internt kompetansemiljø. Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi er stolte over å ha blitt valgt som samarbeidspartner og leverandør av Project One hvor vi kan bistå med vår kompetanse, industrierfaring og teknologiforståelse fra tilsvarende prosjekter i inn- og utland, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør hos Accenture.

ERP - Enterprise Resource Planning

ERP er den internasjonale betegnelsen på programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi.

Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon, og tilfredsstille behov for styring og administrasjon.

SAP S/4 HANA er en real-time ERP løsning for digital virksomhet. Den er bygget på SAP’s plattform for «in- memory computing», SAP HANA og muliggjør en personifisert bruker opplevelse med SAP Fiori

Kilde: Wikipedia og SAP

Om Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte. Besøk Orkla på www.orkla.no.

Om Accenture:

Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom business og teknologi for å hjelpe kunder øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Med rundt 435,000 ansatte i mer enn 120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag. For mer informasjon, besøk oss på www.accenture.no.

Bilde fra signeringen av avtalen 29 desember 2017:

Foran fra venstre : Jens Staff (CFO - Orkla), Thorleif Paus (kundeansvarlig fra Accenture)
Bak fra venstre: Ole Reidar Hole (SAP ansvarlig Accenture Norge), Rahul Vidwat (Account Executive Application Services - Accenture Norge) , Geir Olav Nistad (CIO, Orkla), Patrik Nylander (Industri ansvarlig FMCG Accenture Norden)