Accenture satser i Stavanger med Digital Energy Hub – vil doble antall ansatte

 

Sted: Maskinveien 26, 4033 Stavanger

Tid: Onsdag 7. november fra kl. 15:00 – 18.00

Accenture satser stort i Stavanger-regionen med etableringen av Accenture Digital Energy Hub. Ved hjelp av spesialkompetanse og ny kapasitet skal huben skape nye muligheter og nye, digitale arbeidsplasser. Digital Energy Hub blir et senter for innovasjon, der en utvikler og tester løsninger som skal hjelpe energibransjen med å utnytte den digitale teknologien.

- Med åpningen av Digital Energy Hub får energibransjen i Stavanger tilgang til de fremste ekspertene fra Accentures globale innovasjonsnettverk, og samtidig kan vi sette Norge på kartet internasjonalt ved å dele den kompetansen vi har lokalt. Her skal vi bruke det siste av teknologi for å lage innovative løsninger som vil transformere bransjen, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture Norge.

Digital Energy Hub skal være et sted hvor energiselskaper kan kobles sammen med globale teknologi- og industrieksperter. Accenture og energiselskapene vil sammen skape egne, banebrytende teknologiske løsninger, for å kunne jobbe smartere, grønnere og mer effektivt. Digital Energy Hub vil dermed bli et samlingssted for en unik kombinasjon av forretningsmessig og teknologisk kompetanse, brakt virtuelt til Norge og Stavanger, og med lokal tilrettelegging.

Ifølge Accentures egen Disruptability Index er energibransjen spesielt utsatt for digital omveltning og endringer i konkurransebildet.

Vil doble antall ansatte i Stavanger

Globalt har Accenture innovasjonssentre i blant annet Houston, Singapore, Riga, Dublin og Sofia Antopolis. Selskapets Digital Energy Hub i Stavanger vil utnytte ekspertise og erfaring fra den internasjonale energisektoren, og være tuftet på rammeverket for innovasjon som vi har utviklet gjennom Accenutres internasjonale erfaring.

Accenture er derfor nå på jakt etter digital kompetanse på området. Planen er å doble vår kapasitet i Stavanger, sier Gunnar Presthus, Nordic Energy Lead og leder for Stavanger enheten.

- Vi ser et tydelig taktskifte innen energi sektoren, hvor etterspørselen etter digital kompetanse er i sterk vekst, med økt fokus på å realisere gevinstpotensialet fra nye digitale teknologier. Bransjen har et stort digitalt potensiale, og er nå klar til å gå fra tekniske piloter til å ta i bruk for eksempel kunstig intelligens, tingenes internett og avansert dataanalyse i skala. Den største utfordringen ligger i å utvikle organisasjon, prosesser og ansatte i takt med teknologiutviklingen, inkludert endring av tidligere kultur og atferd, sier Presthus.

For mer informasjon, kontakt:

Øystein Ingdahl
Kommunikasjonsdirektør
90746789
oystein.ingdahl@accenture.com,

Subscription Center
Stay in the know with our newsletters Stay in the know with our newsletters