Skip to main content Skip to Footer

NEWS RELEASE


Accenture og Altinn-prosjektet vant pris for tiårets beste konsulentoppdrag

I en fullsatt sal på Continental kåret bransjen i november tiårets beste konsulentoppdrag. Altinn-prosjektet, det IT-prosjektet som trolig har berørt flest mennesker i Norge de siste ti årene, gikk av med seieren.


Ni år tidligere, i 2008, ble Accenture tildelt prisen Årets konsulentselskap, nettopp for sitt arbeid med Altinn.

– Ni år senere regnes prosjektet fortsatt som et av de mest utfordrende, men samtidig mest vellykkede prosjektene i norsk konsulentbransje, sier juryen, som ble ledet av Svein Stavelin, bransjenestor, og Managing Partner i Incepto.

– Mye har skjedd siden 2008, og Norge fremstår i dag som blant de digitalt ledende landene. Den viktigste grunnen til at dette er mulig er at Altinn nå brukes som en plattform for å utvikle en hel rekke nye tjenester for statens ulike virksomheter. Accenture har siden begynnelsen vært en viktig del av denne offentlige digitale transformasjonen, forklarer juryen videre i sin begrunnelse.

Torbjørn Eik-Nes, Managing Director i Accenture, leder for Technology-divisjonen og kundeansvarlig for Altinn påpeker at han også anser prisen for å være velfortjent heder og ære til Skatteetaten, SSB og Brønnøysund som gikk sammen om å etablere en felles plattform for digital dialog helt tilbake i 2002.

– Norge skal være stolt av at vi har en så solid plattform for digital dialog mellom næringsliv, privatpersoner og offentlig sektor! Det var ingen som snakket om sky i 2002, men like fullt ble Altinn etablert som noe vi i dag ville kalt en «Platform-as-a-Service». Altinn banet også vei for digitalisering av Norge lenge før vi kalte det digitalisering. Altinn er basert på samarbeid på tvers av etatsgrenser og bygget på kongstanken om at grenser bør viskes ut og at det offentlige skal fremstå samlet overfor innbyggere og næringsliv. Dette er unikt både i Norge og i verden.

Altinn-kontrakten har vært ute på anbud flere ganger, men Accenture har fått fornyet tillit hver gang.

– Accenture er veldig stolt av å ha fått være med å utvikle og forvalte Altinn over så mange år! Hele tre ganger har Altinn-kontrakten vært ute svært i krevende anbudsprosesser og vi har hatt gleden av å vinne hver gang!


-En katalysator for innovasjon og digitalisering

Det er i dag mer enn 40 offentlige etater som tilbyr mer enn 500 unike tjenester via Altinn. Plattformen har vært en akselerator for å forenkle dialog med det offentlige. Takket være Altinn er Norge helt i front på digital dialog med offentlig sektor sammenlignet med andre land.

– Vi er stolt over at Accenture vant Konsulentprisen for tiårets konsulentprosjekt for sin rolle i Altinn! Altinn har vært en katalysator for innovasjon og digitalisering i offentlig sektor og har bidratt til å plassere Norge helt i front på digital dialog. Vi har jobbet tett med Accenture som en strategisk partner i forvaltning og videreutvikling av Altinn, og setter stor pris på samarbeidet gjennom alle disse årene, sier Altinn-direktør Cathrine Holten, avdelingsdirektør Digitalisering i Brønnøysundregistrene.


Pressekontakt:

Øystein Ingdahl, Kommunikasjonsdirektør Accenture Norge, 90746789


Om Accenture:

Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom business og teknologi for å hjelpe kunder øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Med rundt 401,000 ansatte i mer enn 120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag. For mer informasjon, besøk oss på www.accenture.no