Skip to main content Skip to Footer

LEADERSHIP


John Olav Syrrist

Direktør Resources

Joined Accenture in: 2001

Om John Olav:

Jeg startet min karriere med å bygge oljeplattformer og jobbet 5 år i Norsk Hydro innenfor deres gruppe for Teknologi & Prosjekter. Siden 2001 har jeg jobbet med konsulentrådgivning, transformasjonsprogrammer og systemimplementering innenfor prosessindustrien. Jeg er nå leder av Resources (Olje & gass, kraftbransjen og prosessindustri) in Accenture Norge, samt kundeansvarlig for noen av våre største kunder innenfor denne bransjen.

Prosjektledelse har alltid vært en sentral del av mitt karriere, og jeg har blant annet vært prosjektleder for flere store IT prosjekter.

Jeg har fulgt råvarebaserte industrier tett i mange år og følger med spenning med på hva som vil skje innenfor fornybar energy og digitalisering de neste årene.


På horisonten:

Fundamentale endringer i olje & gass bransjen på grunn av den lave oljeprisen.

Digital transformasjon på tvers av alle våre industrier.

John Olav Syrrist

Mail to John Olav Syrrist. This opens a new window. Follow John Olav Syrrist on Linkedin. This opens a new window.