Utfordring

Aldri før har det skjedd større endringer i bilmarkedet. Forandringer i virkemiddelpolitikken, lansering av en rekke el-biler og bildelingstjenester gjør at forbrukerne blir usikre på hva de burde gjøre fremover.

Færre ønsker å eie sin egen bil, og velger heller å leie eller lease bilen. Samtidig kommer det stadig nye bilkonsepter på markedet – og brukernes forventninger til tjenestene rundt dem øker.

Som markedsleder innen bilfinansiering ønsket Santander å finne nye måter å møte kundenes mobilitetsbehov. Målet var å skape en helt ny måte å ha bil på - for å forsterke Santander sin markedsposisjon, og peke retning for fremtidig vekst.

Løsning

Sammen med Santander tok vi utgangspunkt i sluttbrukerne og deres behov - og utforsket underliggende trender. Gjennom en designdrevet, kundefokusert tilnærming, og en smidig, testdrevet leveranseprosess utviklet vi sammen et nytt konsept for bil. Konseptet baserte seg på tre hovedfunn:

  1. Våre liv endrer seg raskt, og vi ønsker at tjenestene rundt oss gir frihet
  2. Tid er en viktig ressurs – som vi vil bruke på det som gir oss verdi
  3. Det er fremdeles viktig for mange å føle at de har «egen bil»

Accenture Interactive og Fjord bisto Santander i innovasjonsprosessen - hele veien fra idéutvikling til pilotering av et Minimum Lovable Product. Tjenesten resulterte i SHFT – en ny abonnementsløsning for det å ha bil.

"SHFT gir oss den friheten vi har etterspurt. Hele opplevelsen er noe man ønsker å betale for"

– SHFT pilotkunde

Resultat

Med SHFT betaler brukeren en fast månedspris der alle tjenester, som service, forsikring, dekkskifte med dekkhotell, veihjelp og mobilitetsgaranti, er inkludert. Man kan enkelt bytte bil og/eller biltype, og si opp abonnementet når en vil.

Interessen for å teste ut tjenesten var enorm, og 30 pilotbrukere ble rekruttert på rekordtid. Hundrevis satte seg på venteliste for å få mer informasjon, eller få tilgang til tjenesten på et senere tidspunkt.

Pilotbrukerne testet SHFT og kom med tilbakemeldinger rundt opplevelsen av tjenesten. Basert på denne innsikten startet arbeidet med å utvikle en enda bedre, skalerbar versjon av SHFT – med en visjon om å gjøre bil like enkelt som Netflix eller Spotify.

Subscription Center
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Accenture Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Accenture