Utfordring

Når man skal bli foreldre er det mye å tenke på – og en viktig del av forberedelsene til permisjonstiden, er å finne ut hvor lenge man kan være hjemme og hvor mye man får utbetalt i foreldrepenger.

Tidligere var søknadsprosessen lite brukervennlig og tungvint, både for brukerne, arbeidsgivere og for NAV. Prosessen var manuell og basert på mange, fragmenterte systemer. Behandlingen av én enkelt søknad tok i gjennomsnitt åtte uker, ofte på grunn av ufullstendig informasjon.

Mange kommende foreldre måtte derfor starte permisjonen uten å ha fått svar på søknaden, noe som skapte usikkerhet og frustrasjon.

Løsning

NAV ønsket derfor å skape en helt ny, digital tjeneste for veiledning og søknad om foreldrepenger. Ved å sette kommende foreldre i fokus fra dag én lagde vi en ny brukeropplevelse – for både foreldre, arbeidsgivere og NAV.

Inkludert i den nye søknadsprosessen var Foreldrepengeplanleggeren. Med Foreldrepengeplanleggeren kan kommende foreldre planlegge hvor mange uker de kan ta ut foreldrepenger, og hvordan de også kan utsette perioder med foreldrepenger, noe som gjør det enkelt å planlegge permisjonstiden.

En viktig suksessfaktor for en intuitiv løsning var en kontinuerlig strøm av tilbakemelding fra brukerne. Dette gjorde det mulig å hele tiden videreutvikle og forbedre tjenesten.

Resultat

Den nye løsningen for beregning og utbetaling av foreldrepenger gjør at NAV har gått fra en tungvint prosess med behandling av 900 000 håndskrevne skjemaer årlig, til en heldigital og brukervennlig løsning. Dette gjør at NAV sparer både tid, penger og miljø.

Prosjektet har også lagt grunnlaget for videre modernisering og digitalisering av andre NAV tjenester – og NAV er nå en pådriver innen utvikling av brukersentriske opplevelser i offentlig sektor.

Men det viktigste er kanskje at kommende foreldre møter et brukervennlig NAV som gir dem svar på alle spørsmål om foreldrepermisjon og foreldrepenger. Så kan de gå permisjonstiden trygt i møte med én ting mindre å tenke på.

Subscription Center
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Accenture Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Accenture